Logo UK

Vážení kolegové, Vážení studenti,

dovolujeme si Vás pozvat na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2017 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina.

Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. PhDr. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka.

Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. Cena vstupenek se pohybuje v cenovém rozmezí od 100 do 500 Kč podle sektorů.

Vstupenky jsou v prodeji na odboru PR a marketingu na Rektorátě ČVUT (1. patro, č. dveří B3-209) v pracovní dny od 8.00 do 16.30, popřípadě po předchozí domluvě i v jiný čas. Detailní program koncertu a přesný plánek Dvořákovy síně s vyznačením cenových kategorií vstupenek a volných míst naleznete na stránkách novorocnikoncert.cvut.cz