Logo UK

Projekt

Program MŠMT ČR: LR „Informace – základ výzkumu“

Číslo projektu: LR 1310

Období řešení: 08/2013 - 09/2017

 

Cíl (anotace projektu):
Cílem projektu je konsorciální nákup a zajištění kontinuálního přístupu ke dvěma klíčovým odborným elektronickým zdrojům pro výzkum a vývoj v technických a informatických oborech pro vysokoškolské instituce a instituce AV ČR sídlící a působící v regionu Praha s předpokladem vyrovnání informační disproporce, která vznikla financováním mimopražských institucí z OP VaVpI. Tímto způsobem bude zajištěno pokrytí informačních potřeb uživatelů z oborů s technickým a informatickým zaměřením v institucích uchazeče a uživatelů výsledků podpory projektu a v souladu s licenčními podmínkami a podmínkami programu LR (sdílení EIZ na národní úrovni za předpokladu zamezení dvojího financování) také širší odborné veřejnosti.

Příjemce podpory: České vysoké učení technické v Praze

Řešitel: PhDr. Barbora Ramajzlová (ÚK ČVUT)

Účastníci projektu:

České vysoké učení technické v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

 

Zpřístupněné elektronické zdroje:

IEEE/IET Electronic Library (  Licenční podmínky IEEE v češtině)

ACM Digital Library (  Licenční podmínky ACM DL v angličtině)

 

Období zpřístupnění elektronických zdrojů: 08/2013 - 12/2017

 

Způsob přístupu k elektronickým zdrojům:

přímý přístup přes IP adresy jednotlivých účastníků projektu vzdálený přístup prostřednictvím vlastních řešení účastníků projektu (v rámci rozsahu IP adres)zajištěn vzdálený přístup prostřednictvím Shibboleth

 

Semináře a školení k projektu:

 

Statistické ukazatele využívanosti zdrojů:

  Statistické údaje využití EIZ za rok 2016

  Statistické údaje využití EIZ za rok 2015

  Statistické údaje využití EIZ za rok 2014

  Statistické údaje využití EIZ za rok 2013