Logo UK

Problematika otevřeného přístupu

 Pro úvodní orientaci v tématu si přečtěte brožuru Mgr. Pavly Rygelové z Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava „Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce".

 Kompletní přehled o problematice Open Access podává kniha Petera Subera:  Open Access

 Kompletní přehled o problematice Open Access v ČR podává kniha kolektivu autorů: Otevřený přístup k vědeckým informacím

Informace o OA

Weby a portály

E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru (česky)

Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava, jehož cílem je informovat o tématu otevřeného přístupu a projektu OpenAIRE. Obsahuje užitečný slovníček pojmů z oblasti OA a odkazy na další zdroje.

Open Access v ČR (česky)

Webové stránky se základními informacemi o OA v České republice. Obsahují odkazy na knihovny, které se zapojili do mezinárodní akce Open Access Week a také na zajímavé informační zdroje k této problematice.

Open Access (OA) - CZ (česky)
Česká komunita zájemců o OA na sociální síti Facebook.

Open Access Overview (anglicky)
Webové stránky Petera Subera (Harvard University, Earlham College, SPARC, Public Knowledge) se stručně a přehledně věnují všem aspektům OA, shrnují jeho hlavní cíle a zásady a poskytují odkazy na další zdroje. Vhodné pro úvodní orientaci v tématu.

OASIS: Open Access Scholarly Information Sourcebook (anglicky)
Portál je zdrojem věrohodných informací o OA, jeho principech, výhodách, přístupech a prostředcích, jak otevřeného přístupu dosáhnout. Obsah je přehledně rozdělen podle potřeb různých uživatelů – informace na míru zde najdou vědečtí pracovníci, knihovníci, vydavatelé, administrátoři, veřejnost a studenti.

Open Access Directory (anglicky)
Wikipedie zaměřená na problematiku otevřeného přístupu se snaží sjednotit informace o OA do jednoho místa.

Open-access.net: open access to scholarly information (německy, anglicky)
Portál je zdrojem informací o problematice OA se zaměřením zejména na německé prostředí. Obsahuje jak základní obecné informace o OA, tak informace specifické pro jednotlivé vědní obory. Informace jsou také rozděleny pro jednotlivé skupiny uživatelů – autory, editory časopisů, správce repozitářů, členy managementu univerzit, knihovny, poskytovatele finančních prostředků, vydavatele.

OpenAccess.se (švédsky, anglicky)
Webové stánky nabízejí novinky z oblasti OA, informace o programu podpory OA ve Švédsku a o jednotlivých probíhajících i ukončených projektech. Jsou k dispozici také články a prezentace pracovníků Švédské národní knihovny, které se věnují tématu OA.

Akce na podporu OA

Open Access Week

Články s tematikou OA

Bibliografie Petera Subera – články s tématikou OA

Politiky OA na univerzitách

Three principles for University Open Access Policies - Peter Suber (.pdf)

Dokumenty k politice Open Access

 

Evropský průzkum: zkušenosti s publikováním v režimu Open Access - anketa z roku 2010