Logo UK

OA repozitáře pro ČVUT

Centrální vyhledávání volně dostupných odborných informací

Metavyhledávací nástroje, prohledávající úložiště odborných publikací univerzit a vědeckovýzkumných institucí po celém světě.

 

Open AIRE

 • otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaném Evropskou komisí
 • výstupy z projektů financovaných ze 7. RP a HORIZON 2020
 • Beta verze nového rozhraní

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

 • prohledávací nástroj databází publikačních výstupů cca 2000 univerzit

 

NARCIS

 • nizozemský volně dostupný portál, který zastřešuje všech sedmnáct univerzitních repozitářů a funguje jako národní agregátor všech institucionálních repozitářů; mj. spravuje i systém jednoznačných identifikátorů autorů – tzv.  Digital author identifier (DAI).

 

OAN (Netzwerk von Open Access Repositorien)

 • vyhledávací rozhraní pro všechny německé OA repozitáře

 

DOAR (Directory of Open Access Repositories)

 • celosvětový registr instituciálních i předmětových repozitářů, cca 2080 repozitářů
 • články, knihy, konference, výýukové materiály, multimédia, patenty, dizertace,...

 

ROAR (Registry of Open Access Repositories)

 • celosvětový registr instituciálních i předmětových repozitářů, cca 2118 repozitářů
 • všechny typy dokumentl s výjimkou patentů

Institucionální repozitáře - volně přístupné odborné publikace univerzit

ČR

Oborové repozitáře - oborové databáze volně dostupných odborných informací

Tzv. předmětové repozitáře pro obory ČVUT

 

DML-CZ

 • česká digitální matematická knihovna 

arXiv.org

 • fyzika (zejm. jaderná, astrofyzika, fyzika částic vysokých energií, aj.), matematika, počítačová věda

INSPIRE

 • High-energy physics

CERN Document Server

 • publikace Evropské agentury pro jaderný výzkum (CERN)

NASA Astrophysics Data System (ADS)

 • abstrakta z oblasti astronomie a fyziky

ECS EPrints Repository

 • počítačová věda, matematika, fyzika

NSDL (National Science Digital Library)

 • americký národní portál pro vědu, technologii, inženýrství a matematiku

CiteSeer

 • digitální knihovna vědecké literatury oboru informační a počítačové vědy

RePEc (Research Papers in Economics)

 • ekonomie

MPRA (Munich Personal RePEc Archive)

 • ekonomie

Databáze diplomových a dizertačních prací

Prohledávání repozitářů diplomových a dizertačních prací evropských i amerických univerzit

 

Níže uvedené databáze poskytují přístup k záznamům nebo plným textům dizertačních prací. V případě, že plný text není k dispozici, je ve většině případů možné jej prostřednictvím daného rozhraní objednat, popřípadě zakoupit prostřednictvím databáze ProQuest Dissertations and Theses.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

 • diplomové a dizertační práce univerzit z celého světa, převážně z USA

PQDT Open

 • volně dostupné plné texty dizertací z kolekce ProQuest Dissertations and Theses

 

Evropské univerzity

DART - Europe Etheses portal

 • diplomové a dizertační práce evropských univerzit

Dissonline

 • vyhledávání všech německých a švýcarských dizertačních a habilitačních prací

OPUS

 • vyhledávání všech německých vysokoškolských prací, vyhledávání lze omezit na vybrané univerzity

EThOS (Electronic Theses Online Service)

 • vyhledávání všech britských diplomových a dizertačních prací

TEL (thèses-EN-ligne)

 • plné texty francouzských dizertačních prací
 • francouzské i anglické rozhraní, příjemné prohlížení i vyhledávání

Theses.fr

 • zánamy a plné texty francouzských dizertačních prací