Logo UK

Kde publikovat

Nevíte, podle čeho si vybrat časopis, ve kterém publikovat? Důležitý je obsah a záběr časopisu. Najděte si časopis, který je v souladu s Vaším tématem, např. v elektronických informačních zdrojích z Vašeho oboru.

Pro nalezení časopisu, který splňuje podmínky hodnocení VaVaI v ČR, hledejte ve WoS a SCOPUS:

Máte povinnost zajistit otevřený přístup ke svým publikacím?

Jak najít vhodný OA časopis?

Jak najít vhodný repozitář?

  • Nejvhodnější je uložit dokument v institucionálním repozitáři své instituce, v Digitální knihovně ČVUT. DK ČVUT je propojena do nejvýznamnějších mezinárodních registrů.  Uložením dokumentu do DK ČVUT splníte podmínky otevřeného přístupu programu Horizont 2020
  • Pokud Vaše odborná komunita publikuje v některém oborovém repozitáři, je vhodné do něj své publikace také ukládat, podpoříte tím šíření svých výstupů ve své odborné komunitě