Logo UK

OA časopisy pro ČVUT

České OA časopisy pro obory ČVUT

Applied Technologies and Innovations (ISSN 1804-1191, vyd. Prague Development Center)
technologie, inženýrství, přírodní vědy, aplikované vědy

Archivum Mathematicum (ISSN 1212-5059, vyd. Masarykova univerzita)
matematika

Bulletin of Applied Mechanics (ISSN 1801-1217, vyd. ČVUT)
biomechanika, mechatronika, výpočet pevnosti, pevnostní vlastnosti materiálů
Seznam recenzovaných periodik RVVI

Bulletin of Geosciences (ISSN 1214-1119, vyd. Česká geologická služba)
paleobiologie, sedimenty, paleoklimatologie, stratigrafie, paleogeografie
ScopusJCR

Business and Economic Horizons (vyd. Prague Development Center, ISSN 1804-1205)
obchod, ekonomie

Ceramics – Silikáty (ISSN 0862-5468, vyd. Akademie věd České republiky)
keramika, sklo, fyzikální chemie, analytická chemie
- ScopusJCR

Chemické listy (ISSN 0009-2770, vyd. Česká společnost chemická)
biochemie, chemie a technologie materiálů, chemické a biochemické technologie, ekologie, informatika, farmacie, potravinářství
ScopusJCR

Journal of Applied Biomedicine (ISSN: 1214-021X, vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
biomedicína, laboratorní metody, patologie, toxikologie
Scopus

Journal of Geosciences (ISSN: 1802-6222, vyd. Česká geologická společnost)
vyvřelé horniny, metamorfované horniny, geochemie, petrologie, mineralogie
ScopusJCR

Journal of Systems Integration (ISSN 1804-2724, vyd. Česká společnost pro systémovou integraci)
informační systémy, právní a sociální aspekty informačních systémů, softwarové inženýrství, databáze, webové aplikace, internetová bezpečnost, knowledge management

Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology (ISSN 1211-5894, vyd. Česká a slovenská krystalografická asociace)
krystalografie, rentgenová difrakce, strukturální analýza, biokrystalografie

Perner’s Contacts (ISSN 1801-674X, vyd. Univerzita Pardubice)
technika, technologie a logistika v dopravě
Seznam recenzovaných periodik RVVI

Radioengineering (ISSN 1210-2512, vyd. Vysoké učení technické v Brně)
elektronické obvody, zpracování signálů, optika, mikrovlny, antény
ScopusJCR

Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava: Mechanical Series (ISSN 1210-0471, vyd. VŠB – Technická univerzita Ostrava)
automatizace, počítačová věda, strojírenství, strojní technologie

Tematické okruhy a jejich zkratky

stav

Stavební inženýrství, stavitelství

 • příslušné kategorie v DOAJ:

Building construction

Engineering (General). Civil engineering (General)

 • české časopisy:

Geoinformatics (ISSN 1802-2669, vyd. ČVUT)
- geoinformatika, geovědy, GIS, geografická data, počítačová kartografie
- zařazen na Seznam recenzovaných periodik RVVI

Přečtěte si, proč se časopis Geoinformatics připojil k publikování formou open access - vyjádření poskytl šéfredaktor časopisu prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. (Fakulta stavební ČVUT - katedra mapování a kartografie)

 • zahraniční časopisy (nezařazené v DOAJ):

The Asian Review of Civil Engineering (TARCE) (ISSN 2249-068X, vyd. Sriraam Publication)

 • přílohy:

seznam OA časopisů pro oblast stavebnictví - časopisy české a nezařazené do DOAJ
- poslední aktualizace 1.10.2014

seznam OA časopisů z databáze Scopus - kategorie Engineering (.xlsx)

Přílohy

 • seznam českých OA časopisů relevantních pro obory ČVUT a zahraničních časopisů neuvedených v DOAJ (.xlsx)
  - u každého časopisu je informace, zda je zařazen na Seznam českých recenzovaných neimpaktovaných periodik a do databází Scopus a Web of Science, včetně hodnot ukazatelů SJR a IF
  - poslední aktualizace 1.10.2014

 • seznam OA časopisů v databázi Scopus relevantních pro obory ČVUT (.xls)
  - obsahuje časopisy ze "Scopus title list", které jsou označeny jako aktivní a OA
  - poslední aktualizace 3.10.2012