Logo UK

Přehled databází

 Upozornění pro uživatele IOP - byla napadena databáze hesel. Více informací na IOP.org

Citační databáze

Citační databáze

Citační databáze (citační rejstříky) jsou databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty.

V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze SCOPUS a Web of Science využívány pro hodnocení VaVaI.

Konkrétně pro hodnocení článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports a SCOPUS).

 

Související informace: Hodnocení vědy

Web of Science

Web of Science

Web of Science

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (mimo ČVUT)
    Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)

 

Web of Science (WoS) je bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení VaVaI v ČR.

Spolu s JCR hodnotí Impakt faktor časopisu.

Součásti WoS:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
 • Social Science Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
  • Science
  • Arts & Humanities

Seznam časopisů ve Wos

Seznam konferencí ve Wos 

Tutoriály na platformě Web of Science pro Českou republiku

 

E-knihy

Elektronické knihy

Elektronické knihy jsou dalším užitečným informančím zdrojem, který lze využít ke studiu. Kromě plných textů, které lze číst online nebo offline podle potřeby, umožňují databáze další práci s textem - vytváření poznámek a komentářů, zvýrazňování textu apod.

 • E-knihy, které jsou trvale nakoupené do fondu Ústřední knihovny, najdete přímo v katalogu (databáze e-knih).
 • Předplacené kolekce v databázích Ebrary a Knovel
 • Krátkodobé elektronické výpůjčky českých odborných e-knih FlexiBooks a zahraničních odborných e-knih EBL

Ebrary

Ebrary

ebrary

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)
    Vzdálený přístup do databáze (mimo ČVUT)

 

V rámci databáze Ebrary je pro uživatele ČVUT předplacená kolekce Engineering & Technology (přes 8 000 titulů).

Možnosti práce s databází (funkce fungují po přihlášení - přihlašovací údaje do KOSu či UserMapu):

 • barevné označování textu
 • vkládání poznámek do textu
 • vytváření vlastní knihovny v rámci Ebrary (Bookshelf)
 • online čtení přímo z databáze
 • stahování textů

Ebrary má také mobilní aplikaci pro iPhone, iPod touch a iPad, Android.

E-knihy z Ebrary lze stahovat také do čtečky (omezená výpůjčka na 14 dní). 

Nemáte vlastní čtečku? Můžete si ji půjčit v knihovně.

Ebrary se spojila s EBL.

 

Videonávody

 

Faktografické databáze

Faktografické databáze obsahují konkrétní druh informací.

Najdete v nich fakta, čísla, grafy, snímky apod.

Jsou velmi užitečné z hlediska vyhledávání a využívání statistiských údajů.

Vědní oblasti:

fyzika, chemie, ekonomie, geografie, ...

 

Bluenomics

Databáze Bluenomics 

Blueenomics

Přístup do databáze

Obsahuje statistické a ekonomické údaje (Eurostat, IMF, OECD, World Bank, ...)

Databáze je velmi přehledná, nabízí tematický přístup k datům. Lze jednoduše vyhledávat v restříku identifikátorů.

Identifikátory jsou rozděleny do tří úrovní (od obecných až ke specifickým).

Databáze umožňuje např.:

 • mezinárodní porovnávání a hodnocení
 • analytické prezentace
 • export a stahování dat

Pro lepší funkčnost databáze je dobré vytvořit si účet "Academic Acount" v rámci instituce ČVUT (Více informací naleznete v tutoriálu k databázi).

 

Návod k použití databáze

 

Multioborové informační zdroje

Access Engineering

Online učebnice pro technické obory Access Engineering

McGrawHillPro accessengineering

 

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (mimo ČVUT)

 

Renomované vydavatelství McGraw-Hill vydává učebnice, které podporují moderní metody výuky a zefektivňují práci s daty v rámci výzkumných projektů. Učebnice obsahují dynamické on-line funkce, jako jsou:

 • instruktážní videa (ukazují krok za krokem řešení reálných problémů),
 • kalkulačky (zjednoduší běžně používané výpočty),
 • interaktivní tabulky a grafy (usnadňují používání a analýzu klíčových dat),
 • další nástroje.

Uživatelská příručka

Interaktivní nástroj pro vizualizaci dat

DataVis - material Properties

 

Oborové informační zdroje

ACM DL

ACM

Přímý přístup k databázi    Vzdálený přístup k databázi (mimo ČVUT)
     Vzdálený přístup k databázi (Shibboleth)

 

Digitální knihovna ACM obsahuje plné texty časopisů, sborníků a knih americké počítačové společnosti ACM.

Obory: informatika, HW, SW, počítačové systémy

Obsah: časopisy, knihy, newslettery, konferenční sborníky, technické magazíny

 

Návod 1
Návod 2
Návod 3
Návod 4

 

Open Access informační zdroje

DOAJ

DOAJ logo

Přístup do databáze

DOAJ je adresář, který shromažďuje informace o časopisech s otevřeným přístupem. V současné době eviduje 9 182 časopisů a více než 2 258 462 článků ze 130 zemí.

Kromě základních informací o časopisech poskytuje i přístup k plným textům článků přímo ze svého rozhraní. 

Umožňuje vyhledávání na dvou úrovních: časopisy/články

Přílohy

 • seznam českých OA časopisů relevantních pro obory ČVUT a zahraničních časopisů neuvedených v DOAJ (.xlsx)
  - u každého časopisu je informace, zda je zařazen na Seznam českých recenzovaných neimpaktovaných periodik a do databází Scopus a Web of Science, včetně hodnot ukazatelů SJR a IF
  - poslední aktualizace 1.10.2014

 • seznam OA časopisů v databázi Scopus relevantních pro obory ČVUT (.xls)
  - obsahuje časopisy ze "Scopus title list", které jsou označeny jako aktivní a OA
  - poslední aktualizace 3.10.2012

Oborové repozitáře - oborové databáze volně dostupných odborných informací

Tzv. předmětové repozitáře pro obory ČVUT

DML-CZ

 • česká digitální matematická knihovna 

arXiv.org

 • fyzika (zejm. jaderná, astrofyzika, fyzika částic vysokých energií, aj.), matematika, počítačová věda

INSPIRE

 • High-energy physics

CERN Document Server

 • publikace Evropské agentury pro jaderný výzkum (CERN)

NASA Astrophysics Data System (ADS)

 • abstrakta z oblasti astronomie a fyziky

ECS EPrints Repository

 • počítačová věda, matematika, fyzika

NSDL (National Science Digital Library)

 • americký národní portál pro vědu, technologii, inženýrství a matematiku

CiteSeer

 • digitální knihovna vědecké literatury oboru informační a počítačové vědy

RePEc (Research Papers in Economics)

 • ekonomie

MPRA (Munich Personal RePEc Archive)

 • ekonomie

Databáze diplomových a dizertačních prací

Prohledávání repozitářů diplomových a dizertačních prací evropských i amerických univerzit

Níže uvedené databáze poskytují přístup k záznamům nebo plným textům dizertačních prací. V případě, že plný text není k dispozici, je ve většině případů možné jej prostřednictvím daného rozhraní objednat, popřípadě zakoupit prostřednictvím databáze ProQuest Dissertations and Theses.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

 • diplomové a dizertační práce univerzit z celého světa, převážně z USA

PQDT Open

 • volně dostupné plné texty dizertací z kolekce ProQuest Dissertations and Theses

{tab Evropské univerzity}

DART - Europe Etheses portal

 • diplomové a dizertační práce evropských univerzit

Dissonline

 • vyhledávání všech německých a švýcarských dizertačních a habilitačních prací

OPUS

 • vyhledávání všech německých vysokoškolských prací, vyhledávání lze omezit na vybrané univerzity

EThOS (Electronic Theses Online Service)

 • vyhledávání všech britských diplomových a dizertačních prací

TEL (thèses-EN-ligne)

 • plné texty francouzských dizertačních prací
 • francouzské i anglické rozhraní, příjemné prohlížení i vyhledávání

Theses.fr

 • zánamy a plné texty francouzských dizertačních prací

{tab Mimoevropské univerzity}

Australian Digital Thesis Project (ADT)

 • záznamy a plné texty australských diplomových a dizertačních prací

Theses Canada

 • záznamy a plné texty kanadských diplomových a dizertačních prací

{tab Komerční báze diplomových prací a dizertací}

ProQuest Dissertations and Theses

 

Volně dostupné bibliografické zdroje

Scirp