Vyhledávání patentů  a dokumentů průmyslového vlastnictví

Databáze patentů a ostatních dokumentů průmyslového vlastnictví vydávají jednotlivé národní i mezinárodní patentové úřady. Ve většině případů poskytují plné texty dokumentů.

 

Poradenství pro ČVUT

 

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

 

Mezinárodní patentové databáze

Evropský patentový úřad (EPO)

Patenty EU: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Mezinárodní patenty: World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

Národní patentové úřady

Seznam národních patentových úřadů

USA - USPTO - United States Patent and Trademark Office

 

Japonsko - JPO - Japan Patent Office

 

Německo - DPMA - Deutsches Patent und Markenamt