Logo UK

E-knihy

Elektronické knihy jsou dalším užitečným informačním zdrojem, který lze využít ke studiu. Kromě plných textů, které lze číst online nebo offline podle potřeby, je možné s texty v závislosti na formátu a čtecím zařízení dále pracovat - vytvářet poznámky a komentáře, zvýrazňovat text apod.

Každý dodavatel nabízí na své platformě jiné možnosti a funkce pro práci s e-knihami. Práce s e-knihami se však může také lišit dokonce v rámci jedné platformy a to v závislosti na typu licence.

Průvodce e-knihami na ČVUT