Logo UK

Stěhování knihovny FBMI

Naši milí studenti a zaměstnanci ČVUT!

Ve dnech 6. -10. listopadu 2017 úspěšně proběhlo stěhování knihovny FBMI z budovy KOKOS na náměstí Sítná 3105 do bývalých kasáren ulice Sportovců 1311 Kladno. Díky skvělé stěhovací partě, vše proběhlo beze ztrát a úrazůJ Takže Vás srdečně zveme do nových prostor, které jsou sice malé, ale útulné.

Knihovní fond je Vám k dispozici, ale musíte oželet fyzický přístup k vysokoškolským pracím. Ty se nám tam fakt nevešly, ale lebedí si v krabicích v pěkném skládku a Vy si je můžete elektronicky prohlížet na stránkách FBMI odkaz - projects.fbmi.cvut.cz, ale přístup tam je umožněn pouze pro zaměstnance a studenty FBMI…

No a budeme se těšit, že na nový zimní semestr 2018/2019 se opět přestěhujeme zpět na Sítnou.

Tam nás budou čekat nově zrekonstruované prostory, vytvořené speciálně pro knihovnu! Budou větší, krásnější a ke studiu příhodnější

Těšíme se na Vás

Vaše knihovnice –  paní Bořilová                      

                               paní Hanžlová

 

StehovaniFBMI