Logo UK

Acta Polytechnica ve WoS

Univerzitní recenzovaný časopis Acta Polytechnica je od ročníku 2017 zařazen v edici ESCI nejprestižnější evaluační databáze Web of Science.

Jeho obsah najdete i v databázích Scopus, Inspec, CAS, EBSCO a DOAJ.

ESCI button clarivate

Těší nás, že se redakci vědeckých časopisů ÚK daří úspěšně naplňovat její cíl - podporovat začínající autory ze všech inženýrských oborů ČVUT.

Děkujeme všem, kteří se na vydávání časopisu podíleli a podílejí.