Logo UK

Open Access knihy

Co jsou Open Access knihy?

  • Volně dostupné odborné knihy. Primárně odborné recenzované knihy, ale mohou být takto šířeny i knihy populárně-naučné, cvičebnice, učebnice, výukové materiály. 
  • Principem je volná dostupnost knihy komukoli, bez poplatku, bez omezení např. přihlášením.
  • Výhodou je jejich indexování v globálních databázích, vyhledatelnost, okamžitá dostupnost odkudkoli.
  • Platí zde stejný princip jako u OA časopisů - kvalita knihy by měla být zaručena recenzním řízením, pouze se mění business model publikování.
  • Autorskoprávní principy jsou totožné jako u Open Access časopisů.
  • Nejčastěji v tomto režimu publikují univerzitní vydavatelství, vědeckovýzkumné instituce, resp. jejich autoři.

 

Kde je hledat?

  • DOAB (Directory of Open Access books) – Open Access knihy od řady odborných vydavatelů (vč. např. vydavatele Springer), převážně od akademických vydavatelů významných univerzit a výzkumných center (MIT, Cambridge). Všechny knihy v databázi DOAB musí recenzované a publikované pod některou licencí Creative Commons.
  • OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) - knihovna Open Access knih zejména ze společenských a humanitních věd vč. práva, ekonomie, architektury, umění, oblasti krajiny a životního prostředí, IT, přírodních věd.