Logo UK

Autorské právo a publikování

Práva autorů

 Jedním z práv autorů je možnost rozhodovat o způsobech užití jejich autorských děl – můžou udělovat licence na jejich užití. Způsob užívání autorského díla definuje licenční smlouva nebo se autor může rozhodnout zveřejnit své dílo pod veřejnou licencí (viz Creative Commons).

Práva autorů jsou dvojího typu: