Logo UK

Autorské právo a publikování

Creative Commons

Creative Commons (dále CC) V současnosti asi nejpoužívanější typ veřejné licence. Podrobnější informace jsou na stránkách CC, nebo české lokalizace CC

Princip fungování:

 • Podmínky jednotlivých licencí jsou vyjádřeny 6 licenčními prvky, jejichž kombinací vznikají konkrétní typy CC licencí.
 • Prostřednictvím licenčních prvků autor určuje způsob a rozsah, v jakém si přeje, aby bylo s jeho dílem nakládáno.

Jednotlivé licenční prvky jsou vyjádřeny piktogramy, což je velmi významné pro mezinárodní srozumitelnost licence.

CC licence mají 3 podoby („vrstvy“):

 1. Plné znění licenčních podmínek (tzv. Legal Code)
 2. Zkrácené znění licenčních podmínek (tzv. Commons Deed)
 3. Strojově čitelná verze/metadata (tzv. Digital Code) – piktogramy uváděné v dílech srozumitelně ukazují, jaká byla pro dílo zvolená CC licence

Prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem

Varianty licencí

Jak označit své dílo licencí CC?

Doporučení – než začnu vybírat typ CC licence, je dobré si ujasnit:

 • Je materiál, který chci licencovat, autorské dílo? Pozor! CC licence se neužívají pro software.
 • Mám právo nakládat s dílem? Neposkytl jsem někomu výhradní licenci? U díla s více autory je potřeba mít souhlas všech spoluautorů. Zaměstnanecké dílo – pokud není stanoveno jinak, tak majetková práva k dílům vytvořeným v zaměstnaneckém poměru má zaměstnavatel. U děl vytvořených na objednávku záleží na podmínkách stanovených v dohodě. Kolektivní správa – v některých případech majetková práva k dílům mají kolektivní správci.

Volba licence

 • Pečlivě si prostudujte a zvažte, jakou variantu CC licence zvolíte a také jakou verzi (poslední veze CC je 4.0).
 • Problematika verzí:
  • Poslední verze CC je 4.0 (na rozdíl od verze 3.0, je pouze přeložená, což může narážet na limity národních autorských práv – např. v českém právu se nelze autorských práv úplně vzdát, prvek CC0).
  • Je důležité seznámit se se zněním jednotlivých verzí, poněvadž nejsou vzájemně kompatibilní (mají např. různé podmínky pro sdílení či úpravu děl).
 • Při výběru správné licence vám může pomoc generátor, který zároveň k vygenerované licenci přidá i strojově čitelná metadata (tzv. Digital Code)
 • Pokud si nejste jistí, kterou z licencí použít, můžete využít diagram vytvořený Creative Commons Australia ) nebo si přečíst o případech, kdy jsou licence CC využívány 
 • Jasně určit, na jakou část díla se CC vztahuje (mnohá díla obsahují díla jiná – např. web, nebo se autorská práva kumulují – např. Bachova díla jsou sice volná, ale vznikají související autorská práva interpretům)