Logo UK

Jak psát závěrečnou práci (pro dyslektiky)

Upravené studijní materiály a návody, které vychází z dokumentu Jak psát závěrečnou práci. Texty byly zpracovány do formy, která by měla vyhovovat potřebám studentů s dyslexií.

Jednotlivé materiály seznamují s formálními náležitostmi závěrečných prací, obsahují doporučení, jak se připravit a postupovat, jak psát, citovat. Jedná se o doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol. Je proto vždy důležité brát v úvahu instrukce vlastních fakult či kateder a ústavů a ptát se po nich.

Témata:

  • Předpisy, pokyny a pomůcky k psaní závěrečných prací na ČVUT
  • Technologické pomůcky
  • Výběr tématu závěrečné práce
  • Rešerše
  • Jak psát závěrečnou práci
  • Citování
  • Nástroje pro tvorbu citací

 

Přístup k materiálům:

K materiálům se dostanou studenti z ČVUT po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem do systému Moodle (https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=298).

 

Konzultace:

Ústřední knihovna ČVUT

ELSA

 

Workshopy:

Během akademického roku bude ve spolupráci s ELSA uspořádáno několik setkání speciálně pro studenty s SPU.