Logo UK

 Opatření ÚK k omezení rizik nákazy koronavirem. V naléhavých případech kontaktujte marta.machytkova@cvut.cz

E-learningový kurz

Je obdobou klasických kurzů pro doktorandy pořádaných na fakultách ČVUT s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum od roku 2010.

   Nemůžete se klasického kurzu zúčastnit z časových či jiných důvodů? Můžete se přihlásit do e-learningového kurzu. Jednotlivé moduly plníte v době, která vám vyhovuje. Kurz se otevírá v zimním i letním semestru a je ukončen osvědčením o absolvování a certifikátem ve formě digitálního odznaku.

Základní informace:

  • URČEN PRO: studenty 1. ročníků doktorandského studia, ale i pro vyšší ročníky.
  • ROZSAH: 10 týdnů, každý týden je věnován jednomu tématu,
  • ZAKONČENÍ: každé téma se uzavírá testem a odevzdáním úkolu. Osvědčení o absolvování kurzu získávají studenti po splnění podmínek: hodnocení min. 75 bodů za každý úkol a splnění všech opakovacích testů.