Bezhotovostní platby

Od října 2012 ÚK ČVUT nabízí možnost bezhotovostní platby za upomínky přímo z čtenářského katalogu s možností prolongace knih po výpůjční lhůtě.

Transakční zúčtovací sytém TZS je přednostně určen pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů kartou ČVUT za následující typy transakcí:

1) prostřednictvím katalogu ÚK ČVUT:

 • upomínky I, II, III (10,- Kč, 30,- Kč, 100,- Kč)

Návod jak bezhotovostně zaplatit poplatky knihovně (pdf)

2) u výpůjčního pultu:

 • upomínky I, II, III (10,- Kč, 30,- Kč, 100,- Kč)
 • reprografické služby (formát A4 = 2,- Kč, formát A3 = 5,- Kč)
 • nový PIN (50,- Kč)
 • poškození čárového kódu (30,- Kč)
 • náhrada detekční etikety (5,- Kč)
 • náhrada RFID etikety (50,- Kč)
 • náhrada ztracené publikace

Své transakce můžete sledovat na https://tzs.cvut.cz/TZS . použijte login a heslo SSU/KOS

Peníze do TZS se vkládají:

ve Vydavatelství průkazů Bechyňova 3, Praha 6

 • prostřednictvím platebního automatu - u vchodu na Fakultu stavební vpravo před turnikety nebo na Fakultě elektrotechnické v přízemí u pedagogického oddělení
 • Peníze můžete zaslat bankovním převodem na účet 27-4100950247/0100, variabilní symbol 22222, specifický symbol Vaše osobní číslo.
 • Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr s úvazkem alespoň 0,2 mohou čerpat debet do výše 2000 Kč a hradit ho srážkami ze mzdy.

Prostřednictvím platebního automatu

 • na Fakultě dopravní, Konviktská 20, 2. patro u studijního oddělení

 

Nabité karty do Menzy nelze použít pro bezhotovostní platby v systému TZS !!!

Více informací k TZS: http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/tzs