HD_logo

HELPDESK ČVUT

vstup do HELPDESKu ČVUT           HD_vstup

 

Co je HELPDESK ?

HELPDESK ČVUT  je samostatná webová aplikace, spravovaná VIC ČVUT, která slouží jako komunikační nástroj akademickým pracovníkům, zaměstanancům a studentům ČVUT.

 

Pro koho je ?

HELPDESK ČVUT je určen všem uživatelům ČVUT s přístupovými údaji pro USERMAP tj. s login a heslem vydaným VIC ČVUT.

 

K čemu slouží ?

HELPDESK ČVUT slouží jako nástroj nepřímé komunikace a je alternativou klasické e-mailové nebo telefonické komunikace.

Výhodou HELPDESKu je možnost okamžité zpětné vazby s řešitelem vašeho problému. V rámci komunikace můžete vstupovat s poznámkami a komentáři atp.

Pomocí HELPDESKU lze položit dotaz, zadat úkol, navrhnout zlepšení atp.

K zadaným problémům se můžete kdykoliv vrátit a dle potřeby jej otevřít znovu nebo poslat jinému pracovišti.

 

Stručný návod Jak zadat knihovně dotaz ... zde

Zadejte dotaz do HELPDESKu ... zde