Doporučení pro psaní vysokoškolských závěrečných prací

TIP! Zjednodušte si práci s citacemi pomocí českého citačního manažeru CITACE PRO - podpora ISO 690

Příručka pro psaní vysokoškolských závěrečných prací - celá příručka.pdf

Obsah příručky:

 

Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě VŠKP