Jak citovat

verze pro tisk.pdf

Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu vysokoškolské závěrečné práce. Skládají se z popisu, který jednoznačně identifikuje dokument, ze kterého autor čerpal při psaní své práce. Podle citace jsou původní materiály zpětně vyhledatelné (např. v knihovním katalogu, v knihkupectví, v časopisu).

Anglicky se citace nazývají References = soupis formálně zapsaných citací použitých informačních pramenů. Na rozdíl od významu slova Citation = odkaz v textu dokumentu na příslušný použitý pramen v seznamu literatury.