Open Access

Otevřený přístup (open access) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

 

PRAKTICKÉ PRO ČVUT

*OA ČASOPISY PRO ČVUT*   *OA REPOZITÁŘE PRO OBORY ČVUT*   *OA REPOZITÁŘ ČVUT*

K TEORII OA

*CO JE OPEN ACCESS ?*   *ZÁKLADNÍ INICIATIVY*   *SLOVNÍČEK POJMŮ*   *VÍCE K OA... *

OA ČASOPISY A REPOZITÁŘE

*ČASOPISY*   *REPOZITÁŘE*

 

Open Access Week

Ústřední knihovna ČVUT a řada dalších univerzit v ČR se připojují k mezinárodní aktivitě International Open Access Week podporující volný přístup k výsledkům VaV.

Cílem Open Access Week je rozšířit povědomí o problematice otevřeného přístupu mezi vědecké pracovníky a studenty a informovat o výhodách, které jim publikování v režimu OA přináší. Základní informace o OA Week v České republice najdete také na stránkách Open access v ČR.

Open Access Week na ČVUT

 

Proč Open Access?

Smyslem OA je umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení.

Časopis Geoinformatics, vydávaný ČVUT, vychází v režimu open access - přečtěte si proč (vyjádření šéfredaktora časopisu prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.)

 

Jak na Open Access?

Otevřený přístup je zajišťován OA časopisy a repozitáři:

OA časopisy – plné texty těchto časopisů jsou otevřeně a bezplatně dostupné všem uživatelům. Úroveň a kvalita OA časopisů je zajištěna recenzním řízením.

OA repozitáře – elektronické kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupné prostřednictvím internetu. Do repozitáře ukládá práce sám autor (autoarchivace) – řada renomovaných vydavatelství (Springer, Elsevier, IEEE, IoP) autoarchivaci umožňuje.

 

Co mi OA přináší?

 • Přístup ke kvalitním odborným informacím zdarma a odkudkoli (student)
 • Rychlejší sdílení nejnovějších poznatků a zefektivnění vědecké komunikace
 • Zviditelnění, zvýšené využívání a větší ohlas mých vědeckých publikací (vědec)
 • Zvýšení vlivu publikací financovaných z grantových nebo veřejných prostředků
 • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity a celkové zvýšení její prestiže

 

Jak se mohu zapojit?

 • Publikováním svých prací v OA časopisech
 • Publikováním svých prací u vydavatelů, kteří autorům umožňují ukládání jejich textů v repozitářích
 • Ukládáním svých prací v otevřených repozitářích (oborových, institucionálních)

 

Co pro mě může udělat knihovna/univerzita?

 • Poskytnout informace o OA
 • Doporučit OA časopisy z oboru
 • Zjistit jaký postoj zastává k OA vydavatel, u kterého chci publikovat
 • Zprostředkovat uložení článku v repozitáři (př. repozitář ČVUT)