Seznamy OA časopisů pro obory ČVUT

 

české OA časopisy pro obory ČVUT

 

tematické okruhy a jejich zkratky:

 

přílohy:

  • seznam českých OA časopisů relevantních pro obory ČVUT a zahraničních časopisů neuvedených v DOAJ (.xlsx)
    - u každého časopisu je informace, zda je zařazen na Seznam českých recenzovaných neimpaktovaných periodik a do databází Scopus a Web of Science, včetně hodnot ukazatelů SJR a IF
    - poslední aktualizace 1.10.2014

  • seznam OA časopisů v databázi Scopus relevantních pro obory ČVUT (.xls)
    - obsahuje časopisy ze "Scopus title list", které jsou označeny jako aktivní a OA
    - poslední aktualizace 3.10.2012

 

-----------------------
DOAJ (Directory of Open Access Journals) shromažďuje informace o časopisech s otevřeným přístupem, které umožňují čtenářům bezplatný přístup k plným textům recenzovaných vědeckých a odborných článků