Logo UK

Vědecké publikování

Správný výběr časopisu a správné sepsání rukopisu článku je hlavním klíčem úspěšného publikování.

Oběma krokům je dobré věnovat dostatečnou pozornost, zejména pokud u daného vydavatele, popř. v časopise publikujete poprvé. Seriózní vydavatelé uvádějí veškeré podstatné informace na svých webových stránkách v rámci pokynů pro autory. Najdete zde:

  • typy textů, které zveřejňují, jejich požadovaný rozsah, strukturu, citační styl a další informace,
  • informace, zda vydavatel vyžaduje publikační poplatky (zejména v souvislosti s publikováním v režimu Open Access),
  • veškeré autorskoprávní informace – tj., jak používat a citovat obrázky a jiné objekty, jaká práva máte při dalším nakládání se svým textem – zda jej můžete uložit na své webové stránky, do institucionálního repozitáře apod.

 V souvislosti s množícími se podvody v oblasti vědeckého publikování je vhodné si informace z webových stránek vydavatele ověřit, zejména pokud se jedná o méně známého vydavatele. Ověření je vhodné např. v databázi Web of Science (resp. JCR), Scopus, DOAJ (v případě časopisů vydávaných v režimu Open Access), na seznamu predátorských časopisů a vydavatelů aj. Pro základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu můžete využít stránku Vím, kde publikuji.

Další dokumenty a příručky:

Pravidla psaní odborného článku - interaktivní příručka  (Masarykova Univerzita)

 

   První pomoc

~ Co je to Impakt faktor, h-index, kde publikovat, aby byl článek hodnocený, a jakým způsobem lze časopis a sborník zařadit do příslušných databází (Web of Science a Scopus)?

   Kde publikovat

~ Kam se lze obrátit pro pomoc s výběrem časopisu k publikování

   Jak psát pro významné zahraniční vydavatele

~ Informace významných zahraničních vydavatelů (Elsevier, Wiley, IEEE), jak hodnotí zaslané rukopisy, jakou strukturu a jaké náležitosti má mít kvalitní článek