Logo UK

Hodnocení vědy

Hodnocení výsledků výzkumných organizací provádí každý rok ke stanovenému datu Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů předaných do  Rejstříku informací o výsledcích (RIV) . Hodnotí se vždy období posledních 5 let od roku publikování dokumentu/vytvoření výsledku. Výsledky jsou dle daných kritérií hodnoceny, bodovány a na základě bodového hodnocení jsou institucím přidělovány finanční prostředky.

Kritéria hodnocení jsou stanovena dokumentem RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“ pro konkrétní časová období.

Změna provozovatele IS VaVaI: Na základě ukončení dohody o provozu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) k 31.5.2016 došlo k zastavení přístupu k IS VaVaI na původní adrese. Od června 2016 RVVI buduje a zpřístupňuje nový IS VaVaI.

 

Základní dokumenty k hodnocení vědy a RIV

 

Stručné zásady hodnocení

 • Hodnocení je oborově závislé, typy hodnocených výsledků pro různé obory jsou uvedeny v Příloze č.7 a 8Metodiky 
 • Články v časopisech zahrnutých v databázi Web of Science (WoS), resp. Journal Citation Reports
 • Články v časopisech zahrnutých v databázi Scopus
 • Články v časopisech zahrnutých v  Seznamu českých recenzovaných periodik RVVI - pouze některé společenské a humanitní vědy - viz Příloha č. 7 a 8 Metodiky
 • Konferenční příspěvky zahrnuté v databázi Conference Proceedings Citation Index (součást Web of Science)
  • pouze texty prezentované na konferenci/sympoziu/semináři apod.
  • všechny dokumenty, které mají ve WoS příznak Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review
 • Konferenční příspěvky zahrnuté v databázi Scopus - publikace s příznakem Conference Proceedings nebo Book Series
 • Odborná kniha/kapitola v odborné knize
  • sborník sebraných textů se hodnotí jako odborná kniha
  • skripta a učební materiály se nehodnotí jako odborná publikace
 • Patenty