Logo UK

DOI na ČVUT

Co je DOI?

Mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu. Přiděluje se na základě členství ČVUT v registrační agentuře CrossRef.

K čemu je dobré a čemu se přiděluje?

 • Poskytuje trvalý odkaz na plný text, příp. na stránku, ze které je plný text dostupný. Přiděluje se libovolným typům online dokumentů, u kterých je žádoucí trvalý identifikátor (viz crossref.org)
 • Takovým typem dokumentů mohou být např. časopisecké články, kapitoly v knize, konferenční příspěvky, příspěvky ve sborníku, normy, technické zprávy, kvalifikační práce, samostatné tabulky, grafy, vyobrazení, datové soubory apod.
 • DOI je přidělováno jak textům, které jsou publikovány v režimu OA, tak textům, které jsou publikovány v režimu předplatného.
 • Společně s identifikátorem autora ORCID je využíváno autory, institucemi a vydavateli pro jednoznačnou identifikaci autora a jeho díla.

Jak DOI funguje?

Kliknete na odkaz DOI a dostanete se ihned na plný text článku, nebo na stránku, ze které je plný text k dispozici.

Jak pomocí DOI citovat?

Identifikátor DOI se uvádí v bibliografické referenci. DOI je běžný údaj, většina citačních stylů a generátorů citací s tímto již umí pracovat.

Příklad:

CALAFIORE, Giuseppe C., Fabrizio DABBENE and Roberto TEMPO. Research on probabilistic methods for control system design. Automatica [online]. Elsevier. July 2011, Vol. 47, issue 7, pp. 1279-1293. ISSN 0005-1098. [vid. 17 June 2011]. DOI: 10.1016/j.automatica.2011.02.029. Dostupné též z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109811001300

Koho kontaktovat pro udělení DOI a případné dotazy?

  Iva Adlerová

  Lenka Němečková

 

Prezentace DOI na ČVUT z pracovního semináře OJS a DOI z roku 2013: "Podpora elektronického publikování na ČVUT"

Struktura

Struktura DOI

DOI je alfanumerický řetězec. Skládá se z prefixu, který je přidělený každé instituci registrační agenturou (CrossRef) a sufixu, který si ČVUT určuje samo. V rámci jednoho časopisu, konference, nebo například ediční řady, ale i v rámci jedné instituce je vhodné, aby byla základní struktura sufixu jednotná. Povoleny jsou libovolné znakové řetězce oddělené tečkou, lomítkem, pomlčkou. Podrobné informace o syntaxi sufixu jsou k dispozici na webu nápovědy ke CrossRef.


ČVUT je registrované jako vydavatel u registrační agentury CrossRef, platí roční poplatek.

 • Na základě tohoto členství je ČVUT přidělen prefix: 10.14311/.
  • 10: identifikátor systému DOI
  • 14311: identifikátor ČVUT v systému DOI
 • Sufix pro ČVUT (dle běžné praxe v zahraničí):
  • Zkratka názvu zdroje (časopisu, konference).rok.ročník.ID článku (4místné)
  • Např. pro Acta Polytechnica, rok 2013, 53. ročník a článek s interním ID 0395 je sufix: AP.2013.53.0395
 • Plný tvar DOI je pak následující: 10.14311/AP.2013.53.0395
Možná forma zápisu DOI

Uvozeno „DOI:“ : DOI:10.14311/AP.2013.53.0395 Přímý odkaz: http://dx.doi.org/10.14311/AP.2013.53.0395 Více informací o formě zápisu DOI - viz web CrossRef