Logo UK

E-learningový kurz pro doktorandy

Je obdobou klasických kurzů pro doktorandy pořádaných na fakultách ČVUT s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum od roku 2010.

   Nemůžete se klasického kurzu zúčastnit z časových či jiných důvodů? Můžete se přihlásit do e-learningového kurzu. Jednotlivé moduly plníte v době, která vám vyhovuje. Kurz se otevírá v zimním i letním semestru a je ukončen osvědčením o absolvování a certifikátem ve formě digitálního odznaku.

Základní informace:

  • URČEN PRO: studenty 1. ročníků doktorandského studia, ale i pro vyšší ročníky.
  • ROZSAH: 10 týdnů, každý týden je věnován jednomu tématu,
  • ZAKONČENÍ: každé téma se uzavírá testem a odevzdáním úkolu. Osvědčení o absolvování kurzu získávají studenti po splnění podmínek: hodnocení min. 75 bodů za každý úkol a splnění všech opakovacích testů.

 

Cíl kurzu

  • Studenti získají přehled o relevantních a důvěryhodných elektronických informačních zdrojích pro vědeckou práci,
  • naučí se v nich efektivně vyhledávat a získávat plné texty,
  • poznají zásady využívání informací a poznatků ve vlastních vědeckých publikacích, s ohledem na autorské právo a citační a publikační etiku,
  • seznámí se s postupem vydavatelů při publikování vědeckých výsledků,
  • naučí se pracovat s citačním manažerem, vytvoří si osobní citační databázi, z které si budou moci generovat citace pro své vědecké publikace,
  • získají přehled o sociálních sítích pro vědu a nástrojích ke sdílení informací.

Zaujal vás kurz? Přihlašte se!

 

 E-mailová konference doktorandů DSVINFO

Slouží všem studentům doktorského studia na ČVUT. Cílem konference je informovat o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů (EIZ), nových služeb a nástrojů na podporu informačního vzdělávání a na podporu vědy a výzkumu na ČVUT. Podrobnější informace...