Logo UK

Abecední seznam informačních zdrojů

Název databáze
Popis databáze
Přímý přístup
Vzdálený přístup

A

ACM Digital Library Časopisy, sborníky a knihy z oblasti informatiky, SW, HW a PC systémů shibboleth
APS (The American Physical Society) Časopisy Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics a Physical Review A-E

D

DOAJ Directory of Open Access Journals - volně dostupný adresář shromažďující informace o časopisech, které poskytují bezplatný přístup k plným textům recenzovaných vědeckých a odborných článků (ve všech jazycích a oborech)
DOAR Directory of Open Access repositories - volně dostupný celosvětový registr institucionálních a oborových repozitářů (cca 2080), obsahuje články, knihy, konference, v ýukové materiály, multimédia, patenty, dizertace apod.

E

E-book central (Ebrary + EBL) Předplacená obsahuje více než 900 000 titulů shibboleth
EBSCOhost Multidatabáze z oblasti technických, přírodních a společenských věd, obchodu a ekonomie (časopisy, články, e-knihy, sborníky, ...) shibboleth

H

HelgiLibrary Faktografická databáze ekonomických a statistických údajů z celého světa a z řady oborů/odvětví (data, grafy, reporty a analýzy firem)

I

IEEE/IET Electronic Library (IEEE Xplore) poskytuje přístup k více než třetině veškeré odborné literatury zaměřující se na problematiku soudobého elektroinženýrství, informatiky, ale také ostatních technických oborů - dopravy, biomedicíny, optiky apod. Kvalitu a odbornost textů zajišťují dva instituty: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a Institution of Engineering and Technology (IET) shibboleth
IHS Standards Expert Rozsáhlá databáze zahraničních norem (ISO, DIN, CEN, ASTM, ASME…) v aktuálním znění i všech revizích
INIS Volně dostupný portál Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Obsahuje též řadu volně dostupných plných textů výzkumných zpráv, norem apod.
IODA Volně dostupná česká webová databáze obsahující fakta, data a informace z oblasti dopravy
IOP Science (IoP) Elektronické časopisy vydavatele Institute of Physics shibboleth

J

Journal Citation Reports Databáze statistických a faktografických dat o sledovaných časopisech (Impakt Factor apod.) shibboleth

K

Knovel Databáze e-knih a referenčních příruček; umožňuje také vyhledávání konkrétních informací (rovnice, grafy apod.)

M

MathSci Referátové časopisy Mathematical Reviews a Current Mathematical Contents Americké matematické společnosti
Medical Physics Plné texty článků časopisu Medical Physics (platforma AIP Scitation; vydavatel: American Association of Physicists in Medicine)
Medline Bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA, dostupná v prostředí Web of Science shibboleth

O

Optics Letters Přístup do plných textů článků časopisu z oblasti optiky

P

Physical Review Online (PROLA) Archiv časopisů Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics a Physical Review A-E

R

ROAR Registry of Open Access Repositories - registr open access repozitářů

S

SAGE STM Časopisy z kolekce Sage STM (319 titulů) shibboleth
ScienceDirect (Elsevier) Digitální knihovna ScienceDirect zpřístupňuje celou kolekci produktů a služeb vydavatelství Elsevier (časopisy a knihy - technické a přírodní vědy a medicína) shibboleth
Scientific Research Publishing (SciRP) Kolekce volně dostupných časopisů z oblastí biomedicíny, softwarového inženýrství, geografických informačních systémů atd.
Scopus Multioborová citační databáze shibboleth
SpringerLink Časopisy a e-knihy vydavatelství Springer (technické, přírodní vědy a medicína (STM), matematika, informatika) shibboleth

W

Web of Science Multioborová bibliografická databáze se zaměřením na získávání zdrojových dat pro bibliometrii - citační rejstříky Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index s propojením na plné texty u předplacených časopisů shibboleth
Wiley Online Library Časopisy a e-knihy vydavatelství Wiley (technické, přírodní vědy a medicína (STM)); shibboleth