Logo UK

Katalog informačních zdrojů

Citační databáze

Citační databáze

Citační databáze (citační rejstříky) jsou databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty.

V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze SCOPUS a Web of Science využívány pro hodnocení VaVaI.

Konkrétně pro hodnocení článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports a SCOPUS).

 

Související informace: Hodnocení vědy

Web of Science

Web of Science

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)

 

Web of Science (WoS) je bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení VaVaI v ČR.

Spolu s JCR hodnotí Impakt faktor časopisu.

Součásti WoS:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
 • Social Science Citation Index (SSCI)
 • Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
  • Science
  • Arts & Humanities

Seznam časopisů ve Wos

Seznam konferencí ve Wos 

Tutoriály na platformě Web of Science pro Českou republiku

 

Dizertace

Níže uvedené databáze poskytují přístup k záznamům nebo plným textům dizertačních prací. V případě, že plný text není k dispozici, je ve většině případů možné jej prostřednictvím daného rozhraní objednat, popřípadě zakoupit prostřednictvím databáze ProQuest Dissertations and Theses.

NDLTD

 NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)

 

E-knihy

Elektronické knihy jsou dalším užitečným informančím zdrojem, který lze využít ke studiu. Kromě plných textů, které lze číst online nebo offline podle potřeby, umožňují databáze další práci s textem - vytváření poznámek a komentářů, zvýrazňování textu apod.

 • E-knihy, které jsou trvale nakoupené do fondu Ústřední knihovny, najdete přímo v katalogu (databáze e-knih).
 • K dispozici je databáze Knovel, kde najdete e-knihy a referenční příručky
 • Předplacená kolekce databáze Ebrary a platforma krátkodobých výpůjček zahraniční literatury EBL se spojily v jednu platformu pod ProQuest EbookCentral.
 • Využijte krátkodobé elektronické výpůjčky českých odborných e-knih FlexiBooks

Ebook Central (E-brary + EBL)

EbookCentral

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (mimo ČVUT)

Ebrary a EBL se spojují

EBL (E-book library) a Ebrary se spojily do jednotné platformy firmy ProQuest, která nyní obsahuje více než 900 000 titulů elektronických knih. Nese název ProQuest Ebook Central.

Díky jejich spojení máte k dispozici komfortní prostředí pro práci s e-knihami z obou kolekcí zároveň.

Máte-li uživatelský účet v Ebrary nebo EBL, oba jsou již transformovány do nové platformy.

 

Možnosti práce s databázemi:

(funkce fungují po přihlášení - přihlašovací údaje do KOSu či UserMapu):

 • Formát e-knih: PDF, EPUB, obsahy e-knih jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ProQuest Ebook Central Reader v interaktivní databázi s vyhledáváním podle slov
 • Tisk a uložení: záleží na vydavateli, obecně cca 20% kopírování a 40% tisk během jednoho přihlášení
 • Osobní účet: ano, nutný při vytváření osobních poznámek a seznamů e-knih, barevné zvýraznění textu, sdílení s dalšími uživateli

Ebrary

V rámci platformy Ebook Central je pro uživatele ČVUT předplacená kolekce Engineering & Technology (přes 8 000 titulů), kde je možné číst online nebo stahovat knihu do svého notebooku.

Více informací

Možnosti práce s databází:

(funkce fungují po přihlášení - přihlašovací údaje do KOSu či UserMapu):

 • barevné označování textu
 • vkládání poznámek do textu
 • vytváření vlastní knihovny v rámci Ebrary (Bookshelf)
 • online čtení přímo z databáze
 • stahování textů

Ebrary má také mobilní aplikaci pro iPhone, iPod touch a iPad, Android.

E-knihy z Ebrary lze stahovat také do čtečky (omezená výpůjčka na 14 dní). 

Nemáte vlastní čtečku? Můžete si ji půjčit v knihovně.

EBL

Elektronická knihovna Proquest E-book Central zpřístupňuje téměř 6 500 odborných knih pomocí tzv. krátkodobých výpůjček (STL). E-knihy je možné si prohlížet 5 minut a po prohlédnutí vypůjčit na 1 nebo 7 dnů.

Výpůjčky jsou hrazeny z rozpočtu Ústřední knihovny. Uživatelům z ČVUT je poskytujeme zdarma.

Více informací

Možnosti práce s databází:

(funkce fungují po přihlášení - přihlašovací údaje do KOSu či UserMapu):

Prohlížení e-knih

Uživatel si může prohlížet libovolnou knihu z nabídky po dobu 5 minut. Po uplynutí časového limitu je systémem vyzván k výpůjčce knihy nebo k návratu do knihovny.

Vypůjčení e-knih

Uživatel si zvolí výpůjční lhůtu (1 nebo 7 dnů). Kniha je po dobu vaší výpůjčky uložena ve složce "current loans", odkud si můžete knihu číst on-line, nebo si jí stáhnout do počítače, elektronické čtečky mobilu atp.

Pro čtení stažených knih je nutné mít nainstalovaný program Adobe Digital Editions  a vytvořený účet Adobe ID

Upozornění

 • V případě překročení nastaveného finančního limitu na e-knihu, vás systém vyzve k vyplnění žádanky a váš požadavek odešle ke schválení knihovně.
 • Knihy ve sbírce zůstávají k dispozici, i když jsou půjčené.
 • Služba bude v provozu do vyčerpání finančního limitu.

  Videotutoriály k Ebook Central

 

Faktografické databáze

Faktografické databáze obsahují konkrétní druh informací.

Najdete v nich fakta, čísla, grafy, snímky apod.

Jsou velmi užitečné z hlediska vyhledávání a využívání statistiských údajů.

Vědní oblasti:

fyzika, chemie, ekonomie, geografie, ...

HelgiLibrary

Helgi

Přímý přístup do databáze Vzdálený přístup do databáze (mimo ČVUT)

Zpřístupňuje statistické a ekonomické informace, analýzy a reporty jednotlivých firem.

Záběr databáze:

 • především střední a východní Evropa
 • 95% světové populace a ekonomiky

Velmi užitečná databáze z hlediska statistických údajů, hledání informací o firmách a jejich podrobnějších analýz.

Přístup je možný přes helgilibrary/. Pro lepší funkčnost databáze je nutné být v síti ČVUT.

Videonávod

 

Multioborové informační zdroje

EBSCOhost

logoEhost

Přímý přístup do databáze Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)

 

Multidabáze EBSCOHost umožňuje vyhledávat v jednotlivých databázích i ve všech databázích zároveň. K vyhledávání můžete využít české rozhraní pro ČVUT. K dispozici je také ekonomické rozhraní Bussiness Searching Interface.

Obory: společenské a přírodní vědy, obchod, ekonomie, finance

Obsah: časopisecké a novinové články, e-knihy, konferenční sborníky, obrázky

Databáze: Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Collection (EBSCOhost), Audiobook Collection (EBSCOhost), GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts, Regional Business News

E-knihy z EBSCOhost najdete v online katalogu knihovny nebo přímo v databázi v rozhraní "ebooks EBSCO pro ČVUT".

 

Vyzkoušejte nový trial - Applied Science & Technology

 Masthead AppliedSciTechSourceUltimate Web

 

 

 

Oborové informační zdroje

ACM DL

ACM

Přímý přístup k databázi    Vzdálený přístup k databázi (Shibboleth)

 

Digitální knihovna ACM obsahuje plné texty časopisů, sborníků a knih americké počítačové společnosti ACM.

Obory: informatika, HW, SW, počítačové systémy

Obsah: časopisy, knihy, newslettery, konferenční sborníky, technické magazíny

Videonávod 1

Videonávod 2

Videonávod 3

Videonávod 4

 

Open Access informační zdroje

DOAJ

DOAJ logo

Přístup do databáze

DOAJ je adresář, který shromažďuje informace o časopisech s otevřeným přístupem. V současné době eviduje 9 182 časopisů a více než 2 258 462 článků ze 130 zemí.

Kromě základních informací o časopisech poskytuje i přístup k plným textům článků přímo ze svého rozhraní. 

Umožňuje vyhledávání na dvou úrovních: časopisy/články

 

Volně dostupné bibliografické zdroje

Scirp