Logo UK

Doktorandské dny

Doktorandské dny svým obsahovým zaměřením vychází z kurzu pro doktorandy “Informace pro vědu a výzkum”. 

Jedná se o tematické dny pro studenty doktorandského studia i další zájemce, kteří se chtějí seznámit s nabízenými tématy (viz níže) nebo si chtějí své znalosti v daných oblastech prohloubit. Cyklus přednášek se koná v rámci HR Award.

Nově se Doktorandské dny organizují "vzdáleně". Jednotlivé bloky budou natáčeny a online přenášeny přes Teams. 

 

Doktorandské dny

Na co se můžete těšit:

 • 23. 3. 2023 Vědecké publikování
 • 27. 4. 2023 Věda a výzkum

Program jednotlivých dní, podrobnější informace a registrační formulář najdete níže na stránce. 

 Proběhlo:

 • 3. 11. 2022 Informační zdroje
 • 1. 12. 2022 Autorské právo
 • 23. 2. 2023 Open Access

Místo konání:

 • Přednášky ‒ online v MS Teams

Tematické bloky:

Vědecké publikování

Vědecké publikování

23. 3. 2022

9.00 - 12.00 sekce "Basic" (základní informace) 

13.00 - 16.00 sekce "Advanced" (nadstavbové informace a zajímavosti)

 

Tento blok je v režii redakce našeho univerzitního recenzovaného časopisu Acta Polytechnica. Její pracovníci vás provedou procesem tvorby odborného článku: jak jej napsat, co zde uvádět, jaká by měla být jeho struktura, jak je to s odbornou angličtinou aj. Poví vám, jak probíhá recenzní řízení, jak se hodnotí kvalita vědeckého textu. Bude se (opět) řešit otázka publikační etiky a autorského práva. Seznámí vás s publikačními standardy a systémy pro vědecké publikování (OJS).

Program:

Dopoledne

9:00 – 10:00        

 • Open Access (green a gold), publikační etika, OJS

 • Publikační standardy (DOI, ORCID)

 • Hodnocení, Indexy

 • Proč a kde publikovat

 • Publikační proces, Redakční proces

 • Recenzní řízení

10:00 – 10:30   

 • Autorské právo a licence (Michaela Morysková)                   

10:30 – 10:50   

 • OA publikování e-knih (Helena Kováříková)

11:00 – 12:00

 • Predátorské časopisy – host Anežka Baquero Forero; Elsevier (jak se vyhnout predátorským časopisům a rozpoznat ty kvalitní vědecké s pomocí databáze Scopus)

Odpoledne

13:00 – 14:30

 • Recenzní řízení z pohledu autora a recenzenta – host prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D.; FSv ČVUT (publikující vědec, člen Redakční rady Acta Polytechnica)

14:30 – 15:15

 • Typy příspěvků – článek a konferenční příspěvek

 • Podrobná struktura článku

 • Průběh recenzního řízení

 • AP a APP představení, hodnocení, indexace

15:15 – 16:00

 • Program pro sazbu dokumentů LaTeX
 • Diskuze

Registrace:

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.