Logo UK

Tvorba textu

V odborných příspěvcích jde o jasné a srozumitelné sdílení myšlenek, nápadů a zjištění a jejich zdůvodnění logickými argumenty a důkazy. Cílem akademického/odborného psaní není ukázat vše, co autor o svém tématu ví, ale spíše ukázat, že svému tématu rozumí a dokáže o něm kriticky přemýšlet, analyzovat/syntetizovat jej, informovat a přesvědčovat toho, kdo práci čte a/nebo hodnotí.

Typů/druhů odborných textů je mnoho (např. seminární práce, výzkumné zprávy, konferenční příspěvky, závěrečné vysokoškolské práce, odborné články) a každý má svá specifika, které je potřeba znát a přizpůsobit se jim při psaní. 

Obecně je potřeba přizpůsobit obsah příspěvku:

  • Čtenářům: Kdo bude čtenář práce? Jaké jsou jeho znalosti?
  • Účelu: Co chcete sdělit? Proč danou práci píšete – např. získání akademického titulu, publikování článku v odborném časopisu?

Podle toho také volit styl odborného jazyka (odkaz na Odborný styl – nebo jen „rozbalovací seznam“?) (jeho složitost a způsob vyjadřování).

1.png 2.png 3.png 4.png

 

Vlastní tvorba odborného textu má několik fází a zahrnuje nejen psaní textu, ale také dodržování určitých zvyklostí (odkazy na ZP a na Odborné články?) a formálních náležitostí.

Akademické psaní vyžaduje, četbu a následné citování prací jiných autorů. Při práci s převzatými materiály je velmi důležité si být vědom etických zásad akademického psaní (odkaz na Akademické psaní) a tím předcházet především nařčení z plagiátorství, proto je velmi důležité umět správně citovat.

Na ČVUT je doporučeno Metodickým pokynem č. 1/2009 citovat podle ČSN ISO 690 (pokud není stanoveno jinak).

Příklady citování různých druhů dokumentů podle ČSN ISO 690.

 

cyklus psaní 18 formální_stránka.png    

 

Navigace v modulu:

zpět
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.