Logo UK

Dotazníkové šetření

Dotazník

 

Projekt: Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022

V rámci projektu se knihovny snaží zmapovat současnou situaci v oblasti blended learningu a získané informace využít pro další vývoj a inovace svých služeb.

 

 

Proto se ÚK ČVUT obrací na své uživatele (studenty a pedagogy ČVUT) s prosbou o vyplnění projektového dotazníku, aby sebrané informace mohla využít pro zhodnocení současných služeb, zmapování potřeb uživatelů a následné nastavení služeb nových i stávajících.

 

 Termín vyplnění dotazníku: do 15. října 2022

 

~ Děkujeme vám za váš čas i cenné informace, které nám pomohou uzpůsobit nebo inovovat služby vám na míru. 

Vaše ÚK ČVUT.