Logo UK

Problematika otevřeného přístupu

 Pro úvodní orientaci v tématu si přečtěte brožuru Mgr. Pavly Rygelové z Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava „Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce".

 Kompletní přehled o problematice Open Access podává kniha Petera Subera:  Open Access

 Kompletní přehled o problematice Open Access v ČR podává kniha kolektivu autorů: Otevřený přístup k vědeckým informacím

Informace o OA
Akce na podporu OA

Open Access Week

Články s tematikou OA

Bibliografie Petera Subera – články s tématikou OA

Politiky OA na univerzitách

Three principles for University Open Access Policies - Peter Suber (.pdf)