Logo UK

Doktorandské dny

Doktorandské dny svým obsahovým zaměřením vychází z kurzu pro doktorandy “Informace pro vědu a výzkum”. 

Jedná se o tematické dny pro studenty doktorandského studia i další zájemce, kteří se chtějí seznámit s nabízenými tématy (viz níže) nebo si chtějí své znalosti v daných oblastech prohloubit. Cyklus přednášek se koná v rámci HR Award.

Nově se Doktorandské dny organizují "vzdáleně". Jednotlivé bloky budou natáčeny a online přenášeny přes Teams. 

 

Doktorandské dny

Na co se můžete těšit:

 • 23. 2. 2023 Open Access
 • 23. 3. 2023 Vědecké publikování
 • 27. 4. 2023 Věda a výzkum

Program jednotlivých dní, podrobnější informace a registrační formulář najdete níže na stránce. 

 Proběhlo:

 • 3. 11. 2022 Informační zdroje
 • 1. 12. 2022 Autorské právo

Místo konání:

 • Přednášky ‒ online v MS Teams

Tematické bloky:

Open Access

Open Access

23. 2. 2023

9.00 - 12.00 sekce "Basic" (základní informace) 

13.00 - 15.00 sekce "Advanced" (nadstavbové informace a zajímavosti)

Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, k monografiím, konferenčním publikacím a dalším zajímavým a i cenným informačním zdrojům.

Co tento relativně stále nový trend ve vědeckém publikování způsobuje - jaký je jeho přínos i jaká s sebou přináší negativa, bude obsahem tohoto bloku. Poskytneme vám kompletního průvodce Open Access publikováním a také se dotkneme oblasti FAIR dat.

Program:

Dopoledne:

 • Principy Open Access ve vědě a výzkumu:
  • Tzv. „zlatá“ a „zelená“ cesta, Open Access časopisy a repozitáře
  • Specifika Open Access publikování
  • Základní autorskoprávní otázky otevřeného přístupu
 • Predátorské časopisy, konference a knihy
 
Odpoledne:
 • Výzkumná FAIR data
 • Digitální knihovna ČVUT – institucionální repozitář ČVUT

Registrace: