Logo UK

Projekt

Program MŠMT ČR: LR „Informace – základ výzkumu“

Číslo projektu: LR 1310

Období řešení: 08/2013 - 09/2017

 

Cíl (anotace projektu):
Cílem projektu je konsorciální nákup a zajištění kontinuálního přístupu ke dvěma klíčovým odborným elektronickým zdrojům pro výzkum a vývoj v technických a informatických oborech pro vysokoškolské instituce a instituce AV ČR sídlící a působící v regionu Praha s předpokladem vyrovnání informační disproporce, která vznikla financováním mimopražských institucí z OP VaVpI. Tímto způsobem bude zajištěno pokrytí informačních potřeb uživatelů z oborů s technickým a informatickým zaměřením v institucích uchazeče a uživatelů výsledků podpory projektu a v souladu s licenčními podmínkami a podmínkami programu LR (sdílení EIZ na národní úrovni za předpokladu zamezení dvojího financování) také širší odborné veřejnosti.

Číst dál: Zpřístupnění klíčových informačních zdrojů a služeb pro VaV v technických a informatických oborech