Logo UK

 Opatření ÚK k omezení rizik nákazy koronavirem. V naléhavých případech kontaktujte marta.machytkova@cvut.cz

Jak citovat

Při psaní odborných textů pracujeme s různými informačními prameny, ze kterých čerpáme informace o konkrétní problematice a které bychom měly následně citovat.

Co je to citování?

Citování je, když v textu své práce uvádíme odkazy na záznamy informačních pramenů, které jsme ve své práci použili (vycházíme z nich, polemizujeme s nimi, odvoláváme se na ně) a které jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Proč bychom měli citovat?

 • Dodržujeme tak Autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.), který ukládá autorům povinnost uvést informace o použitých informačních pramenech ve svých dílech.
 • Ukazujeme, že se v dané problematice orientujeme - odkazujeme na širší rámec tématu.
 • Umožníme ostatním ověřit si uvedené teorie a údaje - každý se může při přebírání údajů splést nebo může nějakou myšlenku pochopit jinak.
 • Odkazujeme na další prameny, které se problematikou zabývají podrobněji nebo z jiného úhlu.
 • Díky výjimce z autorského zákona je možné užít díla cizích autorů, s tou podmínkou, že se dílo užije v odůvodněné míře, pro nekomerční účely a uvede se pokud možno autor, název díla a pramen.

Všeobecně známá fakta a úřední díla podle Autorského zákona není potřeba citovat. ALE …

 • Všeobecně známá fakta
  • informace, které jsou obecně známé, nezpochybnitelné, popřípadě snadno zjistitelné v encyklopediích nebo základních učebnicích (např. geografická či historická fakta, rovnice, vzorce, znění základních matematických definic, základních matematických vět či fyzikálních zákonů). Ve specializovaném odborném prostředí jsou to takové údaje a výrazy, které jsou v dané komunitě běžně užívány a které tvoří základní terminologický a znalostní rámec oboru. Ovšem mnohdy nelze jednoznačně určit, kdy se ještě jedná o všeobecně známá fakta a kdy je již potřeba uváděné údaje citovat. V případě pochybností se doporučuje údaj ocitovat, popřípadě konzultovat s odborníkem.
 • Úřední díla
  • lze užívat bez souhlasu autora, tudíž by se ani nemusela citovat. Když se ale bude autor ve své práci odvolávat na znění nějakého zákona, citování tohoto zákona by bylo vhodné.