Logo UK

Podpora publikování

Bibliometrie

Web of Science

Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisů a sborníků do databáze WoS.

SCOPUS

~ Přístup do databáze, informace o podmínkách zařazení časopisů a sborníků do databáze Scopus.

InCites

~ Analytický nástroj nad daty Web of Science.

Journal Citation Reports

~ Databáze časopisů zařazených ve Web of Science, poskytuje informace o řadě indikátorů kvality časopisu včetně impakt faktoru.

Hodnocení vědy

~ Zde najdete základní informace o metodice hodnocení vědy a výzkumu v ČR (Metodika 2017+), RIV, seznam základních dokumentů a stručné zásady hodnocení.

Open Access

Open Access publikování

~ Základní informace o principu Open Access, základní terminologie, základní formy publikování a zveřejňování publikací v režimu Open Access, odkazy na zajímavé články.

OA časopisy

~ Informace o publikování tzv. zlatou cestou OA - tj. v otevřených časopisech (časopisech vydávaných v režimu Open Access).

OA repozitáře

~ Informace o otevřených repozitářích, o principu, podmínkách a možnostech autoarchivace, tj. zveřejňování a šíření již vydaných publikací (tzv. zelená cesta OA).

Publikování Open Access knih na ČVUT

~ ÚK poskytuje možnost publikování Open Access publikací - monografií, sborníků, skript, výukových materiálů aj. v režimu Open Acces v Digitální knihovně ČVUT se všemi aktuálními publikačními standardy. 

OA Horizont 2020

~ Informace o povinnosti poskytovat otevřený přístup k publikacím vzniklým z projektů programu Horizont 2020 a Horizont Evropa, podmínky publikování (verze k publikování, podmínky autoarchivace, poplatky, návody).

FAIR data

~ Informace o možnostech práce s výzkumnými daty a jejich ukládání pro splnění požadavků řady grantových agentur (výzkumná data, FAIR, data, Data Management Pan - DMP apod). 

Slovníček OA pojmů

~ Seznam základních pojmů problematiky Open Access.

Pro autory

Autorské právo a publikování

~ Autorské právo a publikování

Kde publikovat

~ Co vše je dobré zvážit před publikováním článku, jak si najít, popřípadě ověřit časopis, ve kterém chcete publikovat, jaká kritéria posuzují významní zahraniční vydavatelé u zaslaných rukopisů, a jak splnit povinnosti publikování v režimu Open Access.

Zveřejňování plných textů prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT

~ Jakým způsobem je možné uložit kopii své publikace do Digitální knihovny ČVUT (repozitáře DSpace).

Predátorské časopisy

Problematika predátorských časopisů, hlavní znaky predátorů, jak je rozeznat.

Identifikátory autora

~ Identifikátory autora používané v citačních databázích Web od Science a Scopus a jejich propojení na identifikátor ORCID.

ORCID na ČVUT 

~ Všechny informace o jednoznačném identifikátoru ORCID ID, jeho založení a využívání přímo na ČVUT.

Writefull na ČVUT 

~ Nástroj na usnadnění psaní odborného textu v anglickém jazyce - kontrola stylistiky a gramatiky odborného textu.