Logo UK

Co je rešerše

~ Rešerše je soupis literatury k vybranému tématu, na které máte napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku.

Provést rešerši znamená prohledat dostupné informační zdroje (katalogy knihoven, odborné elektronické databáze, webové stránky univerzit, vědeckých společností/firem apod.). Shromáždění a prostudování vybrané relevantní literatury je předpokladem k vytvoření přehledu o stavu poznání v oboru a o tématu vaší práce. Díky rešerši si utřídíte základní poznatky, východiska a získáte inspiraci pro svou vlastní práci.

Jak na rešerši:

resersni cyklus

I. Výběr odborných termínů k tématu:

Volba klíčových slov pro vyhledávání (terminologie oboru v češtině i angličtině)

II. Formulace rešeršního dotazu

použití různých typů vyhledávání (jednoduché, pokročilé či expertní) a rešeršních nástrojů, jako jsou Booleovské a proximitní operátory, znaky krácení a rozšiřování

III. Výběr informačního zdroje

vytipování vhodných oborově odpovídajících fondů knihoven, databází a internetových zdrojů

IV. Vyhledávání v katalozích a databázích

zadání klíčových slov do vyhledávacích polí v rozhraní příslušné databáze/katalogu a provedení vyhledávání

V. Posouzení získaných výsledků

výběr relevantních vysledků (pokud neodpovídají vašemu zadání, pak je nutné rešeršní dotaz přeformulovat a zkusit to znovu)

Pokud jste vyhledávali v katalozích/databázích, které neobsahují plné texty, data nebo fakta, získáte pouze přehled literatury. Plné texty je pak nutné získat jiným způsobem.

Potřebujete získat:

Knihy (MVS)

Články z časopisů (EDD)

Podrobný návod "Jak správně udělat rešerši"

Objednávka konzultace

Pokud si nejste jisti, zda vyhledáváte správně nebo se vám nedaří najít vhodné informační zdroje, můžete využít konzultace v knihovně