Logo UK

EDD (Elektronické dodávání dokumentů)

EDD

 

Služba elektronického dodávání dokumentů (EDD), tj. digitálních kopií z tištěného fondu zúčastněných knihoven, byla pozastavena. Smluvní partner DILIA neprodloužil platnost kolektivní smlouvy týkající se pravidel EDD, a proto tato služba nemůže být nadále v rámci VPK nabízena.

Omezení se vztahuje plošně na pořizování elektronických kopií (PDF) z tištěných fondů knihoven.

Netýká se licencovaných děl, článků ze zahraničí a služby Current Contents.


Děkujeme za pochopení.

EDD team ČVUT.

**************************************

Nemůžete v odborné databázi najít plný text článku, který potřebujete? Pokud v některé z předplacených databázích není k dispozici plný text, pak vám ÚK ČVUT může tento článek zajistit službou EDD (elektronické dodávání dokumentů).

Tato služba je pro uživatele ČVUT prozatím hrazena z rozpočtu ÚK ČVUT.

 Jsem zaregistrovaný uživatel:

Přístup ke službě

(Pokud jste zapomněli heslo, zaregistrujte se znovu.)

 Chci se zaregistrovat a využívat službu EDD:

  Než si objednáte první článek, je nutné podepsat smlouvu o poskytování. Tři kopie smlouvy pošlete na adresu: Ústřední knihovna ČVUT, Technická 6, Praha 6 - Dejvice, 160 80. Všechny vaše objednávky poslané před uzavřením smlouvy budou vyřízeny po jejím podpisu!

Smlouva o poskytování služby ke stažení

Virtuální polytechnická knihovna