Logo UK

 Opatření ÚK k omezení rizik nákazy koronavirem. V naléhavých případech kontaktujte marta.machytkova@cvut.cz

Jak citovat

 Terminologie

Citace (angl. reference) - záznam s údaji, které popisují použitý dokument (údaje v citaci jsou dané, mají svoji určitou formu a pořadí - viz Citační styly)

př.: LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace: jak přestat odkládat a začít žít naplno. Brno: Jan Melvil, 2013. ISBN 9788087270516.

Odkaz (angl. citation) - označení místa v textu, kde autor použil jiný informační pramen

př.: … na základě nejnovějších výzkumů chování studentů středních škol [Novák, 2011] se vypracovala koncepce …

Všimněte si, že výraz „citation“ se do češtiny překládá jako „odkaz“ a výraz „citace“ se anglicky řekne „reference“.

Seznam literatury - soupis všech citací, které jsme použili ve své práci

Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen

Přímé citace by se měly používat ve vlastní práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Parafráze - stručné shrnutí původního textu vlastními slovy, následuje odkaz na původní pramen