Logo UK

Semináře a výuka

Úkolem oddělení podpory studia je usnadňovat studentům práci s informacemi a učit je etickým zásadám psaní odborných textů a závěrečných vysokoškolských prací. Oddělení připravuje informační materiály a vzdělávací akce, ve spolupráci s pedagogy zavádí informační vzdělávání do učebních osnov a využívá získaných výsledků zpětné vazby k rozvoji informační gramotnosti studentů.

 

Semináře a workshopy

Kalendář akcí

~ Přehled všech akcí/seminářů/workshopů, které pořádá ÚK ČVUT

Výuka

 

Kurz pro doktorandy - Informace pro vědu a výzkum

~ Desetitýdenní kurz pro studenty 1. ročníku doktorského studia, který ÚK ČVUT pořádá v zimním i letním semestru. Studenti se seznámí např. s problematikou efektivního vyhledávání informací, citování literatury, autorského práva nebo vědeckého publikování.

 

E-learningový kurz - Informace pro vědu a výzkum

~ E-learningová obdoba kurzu pro doktorandy; probíhá pouze elektronicky bez nutnosti osobní účasti. Studenti vypracovávají jednotlivá témata v prostředí Moodle.

 

Účast ve výuce

 ~ ÚK ČVUT může pomoci při vaší výuce a ulehčit vám práci: vysvětlíme vašim studentům, jak psát závěrečné práce a citovat literaturu nebo vědecký článek, jak správně vyhledávat informace a používat odborné databáze. Vytvoříme seminář/workshop podle vašich požadavků.

Jak psát

 

Jak psát závěrečnou práci

~ Jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části závěrečné práce atd., doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol, Příručka pro psaní vysokoškolských závěrečných prací, Metodický pokyn 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě závěrečných prací

 

Jak citovat

~ Základní principy citování literatury, přípaklady z praxe

 

Citační nástroje

 ~ Slouží k usnadnění citování použité literatury. Najdete zde přehled nástrojů a jejich základní funkce.

 

Ochrana duševního vlastnictví

FAQ - Autorské právo

FAQ - Patenty

 

Orientace v knihovně

 

Exkurze

~ termíny exkurzí v ÚK ČVUT, přihlašovací formulář

 

E-prvák

~ První pomoc pro studenty 1. ročníků (služby knihovny v kostce)

 

Virtuální prohlídka

~ Instruktážní video vás provede návštěvou Ústřední knihovny ČVUT

Konzultace

~ Potřebujete poradit s citováním? Nebo nevíte, jak si poradit s vyhledáváním? Hledáte správné téma vaší závěrečné práce? Domluvte si konzultaci!