Logo UK

Katalogy a databáze

K vyhledávání informací můžete využít: 

 

Katalog knihovny

~ informace o knihách, časopisech, e-knihách, e-časopisech a vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT, které má ÚK ve svém fondu 

Digitální knihovna (repozitář)

~ Institucionální repozitář „Digitální knihovna ČVUT“ (DK) je celouniverzitní platformou pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT. DK je postavena na open source softwaru DSpace. 

Vyhledávač SUMMON

~ Vyhledávač nad všemi zdroji dostupnými na ČVUT. Hledání probíhá v:

  • katalogu knihovny
  • odborných databázích
  • elektronických knihovnách
  • institucionálním repozitáři ČVUT
  • volně dostupných informačních zdrojích

Rešerše

~ Nevíte, kde najít správné dokumenty ke zpracování vašeho tématu? Nevíte, jak vyhledávat informace? 

Přehled databází

~ Přehled všech odborných informačních zdrojů a přístup k nim rozdělený podle oborů.

Vzdálený přístup k databázím

Pro vyhledávání odborných informací v databázích, využijte vzdálený přístup.
Hledáte: