Logo UK

Acta Polytechnica

Acta

Základní informace

Web časopisu: ojs.cvut.cz

Pokyny pro autory: ojs.cvut.cz

ISSN 1210-2709 (print)

eISSN 1805-2363 (online)


  • Univerzitní vědecký časopis ČVUT, který publikuje původní vědecké publikace mezinárodní komunity autorů z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních.

  • Časopis přijímá do single-blind recenzního řízení původní, dosud nepublikované příspěvky typu „article“ a „review“ z inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Na recenzích spolupracují odborníci z českých i zahraničních institucí, každý příspěvek je recenzovaný dvěma nezávislými recenzenty.

  • Časopis je publikován v režimu Open Access, bez poplatku pro autory.

  • Autorům zaručuje publikování s využitím publikačních standardů – využívá redakční platformu Open Journal Systems, nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck, publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

  • Autoři mají k dispozici šablonu příspěvku v LaTeXu. Své rukopisy vkládají on-line do redakčního systému OJS , kde mohou sledovat stav svého příspěvku během recenzního řízení.

  • Od autorů požadujeme kvalitní příspěvek se všemi náležitostmi – pdf pro recenzní řízení, zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi). Všechny materiály musí být zadány do redakčního systému ve finální podobě, nekvalitní podklady jsou důvodem pro vyřazení příspěvku z čísla.

  • Poskytujeme i kvalitní platformu pro podporu mladých publikujících autorů ČVUT. Podpora nespočívá v měkčích kritériích přijímání příspěvků, ale v možnosti přímých konzultací poskytovaných knihovnou, od rešerše, přes psaní příspěvku, autorské právo a publikační etiku, až po jednotlivé kroky redakčního procesu.

Historie a hodnocení

První vědecký celouniverzitní časopis ČVUT začal vycházet v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica

Časopis byl několik let zařazen v Seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

První vědecký celouniverzitní časopis ČVUT začal vycházet v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica

Časopis byl několik let zařazen v Seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Od roku 2011 je indexován v databázi Scopus, DOAJ , Inspec a vybrané příspěvky jsou zařazovány do databáze CAS (Chemical Abstracts Service).

H-index (2016): 9 (Scopus, vid 25. 1. 2017)

SJR (SCImago Journal Rank) (2015): 0.25

SNIP (Source Normalized Impact per Paper, Scopus) (2015): 0.361

CiteScore 2016 (Scopus): 0,36

Hodnocení za rok 2016 bude k dispozici v polovině roku 2017.

Záměrem je v blízké budoucnosti evaluace pro zařazení titulu do databáze Web of Science.