Logo UK

 Opatření ÚK k omezení rizik nákazy koronavirem. V naléhavých případech kontaktujte marta.machytkova@cvut.cz

Citační nástroje

Citační generátory

Nástroje, které vytvoří po zadání potřebných údajů citaci v daném citačním stylu. Většinou jsou zaměřeny na jeden či několik citačních stylů, proto si nejdříve ujasněte, jaký citační styl chcete použít.

Jsou volně přístupné a není třeba se do nich registrovat nebo přihlašovat. K dispozici jsou buď jako samostatné nástroje, nebo jsou součástí citačních manažerů. Existují české i zahraniční generátory.

České generátory citací

Zahraniční generátory citací

Práce s generátory citací:

  • Prvním a zásadním krokem při vkládání údajů o dokumentu do formuláře v generátoru je výběr správného druhu dokumentu. To umožní otevření formuláře, který obsahuje příslušná pole pro konkrétní druh dokumentu. Každý druh dokumentu vyžaduje „své“ údaje, proto je výběr druhu dokumentu klíčový pro vygenerování správné citace.
  • Poté se do generátoru zadají údaje o konkrétním dokumentu, tedy jména autorů, název, rok vydání atd. Lze to udělat:
    • automaticky - do vyhledávacího pole se uvede některé z daných kritérií (např. název, DOI, ISBN u knih) a systém vyhledá příslušný záznam (pokud jej najde v některém z otevřených zdrojů) a stáhne údaje o dokumentu,
    • ručně - nejdřív se vybere v generátoru druh dokumentu, který se bude citovat (kniha, elektronická kniha, článek z časopisu atd.), otevře se příslušný formulář, do kterého se doplní údaje o dokumentu podle jednotlivých polí.
  • Z údajů o dokumentu se vygeneruje citace podle zvoleného citačního stylu.
  • Citaci se nakopíruje a přenese do seznamu literatury.

Pozor na formátování při vkládání citace do vlastní práce, aby se např. neztratila kurzíva, která má v citacích podle ČSN ISO 690 (i v některých dalších citačních stylech) svůj význam.

Vygenerované citace je potřeba vždy zkontrolovat, generátor je „jen stroj“ a leccos nemusí umět. Nerozezná některé chyby. Při automatickém stahování nemusí pole záznamu ze zdroje odpovídat poli, do kterého se údaje stáhnou v generátoru. Také se může stát, že ačkoliv ve zdroji údaj je, generátor ho nepřetáhne a je třeba doplnit ho do citace ručně.