Logo UK

InCites

~Analytický nástroj nad daty Web of Science, který umožňuje realizovat pokročilé analýzy publikačních aktivit a dopadu výzkumné práce na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí a jednotlivých oborů.

InCites využívá více bibliometrických (srovnávacích) indikátorů než umožňuje WoS, vytváří tabulkové a grafické výstupy.

In Cites umožňuje realizovat bibliometrické analýzy směřující k:

 • zmapování publikační a výzkumné strategie,
 • srovnání publikačního výkonu se světovým průměrem, v rámci EU, ČR, či vybraných států,
 • sledování a hodnocení mezinárodní spolupráce (dle spolupracujících států, organizací, počtu společných publikací, počtu vysoce citovaných dokumentů, počtu publikací vzniklých při spolupráci se soukromým sektorem apod.).

 

Dataset pro analýzy lze vytvořit několika způsoby:

 • V InCites je definovaný dataset Czech Technical University Prague, v rámci něj lze filtrovat dle celé organizační struktury ČVUT na úroveň fakult a ústavů/kateder/laboratoří.
 • Import výsledků vyhledávání z WoS - vyhledáváním ve WoS lze přesně vydefinovat publikace, které chcete dále analyzovat, a tento soubor lze snadno importovat do InCites.
 • Importovat seznam DOI nebo WoS ID publikací, které chcete analyzovat přímo do InCites.

 

Přístup do InCites

Do InCites přistupujte prostřednictvím rozhraní databáze WoS (odkaz InCites v horní liště), případně přímo: https:/incites.clarivate.com . Při prvním přístupu je nutné se do InCites zaregistrovat. Pokud již máte účet ve WoS nebo v ResearcherID, doporučuje se použít stejné přihlašovací údaje. Pro registraci a přístup do InCites platí následující principy:

 • pro přístup do InCites je vždy vyžadováno přihlášení e-mailem a heslem,
 • první registrace musí proběhnout z IP adresy ČVUT (síť ČVUT, případně přes VPN),
 • první registrace je vyžadována i v případě, že již jste registrováni v jiné službě Clarivate Analytics (např. WoS, ResearcherID),
 • vzdálený přístup probíhá stejně jako ze sítě ĆVUT - jen na základě zaregistrovaného e-mailu a hesla,
 • pro vzdálený přístup není nutné přihlášení přes Shibboleth (přihlášení na straně InCites nefunguje).

Více o registraci do InCites na stránkách producenta.