Logo UK

Journal Citation Reports

JCR je databáze impaktovaných časopisů (tj. indexovaných ve Web of Science). Uvádí souhrnné informace o časopisech a celou řadu metrik, ze kterých lze odhadnout jejich kvalitu, zejména impakt faktor. V JCR lze vyhledávat časopisy podle předmětové kategorie, podle názvu / ISSN, a dále filtrovat dle vydavatele, země vydání, zařazení do kvartilu aj. Časopisy lze mezi sebou také porovnávat.

Mezi užitečné funkce JCR patří:

  • Uvedení impakt faktoru, 5letého impakt faktoru a jejich vývoje. Z nich lze odhadnout vývoj kvality daného časopisu.
  • Tematické zařazení a pozice časopisu v rámci dané tematické kategorie dle impakt faktoru, i dle jiných ukazatelů. Z pozice časopisu lze odhadnout, jakou prestiž daný časopis ve svém oboru má.

JCR

 Přímý přístup do databáze    Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)

POZOR! InCites a JCR mění od 15. února odkazy 

Journal Citation reports (JCR) je databáze časopisů, které jsou zahrnuty ve Web of Science.

Poskytuje informace o Impakt Faktoru časopisu a také seznam impaktovaných časopisů pro konkrétní obor.

Aktualizace databáze probíhá 1x ročně.

 

Pokud chcete vyhledávat starší ročníky, stačí zvolit starší vydání JCR.

Databáze umožňuje:

  • vyhledávat skupiny časopisů podle oborů
  • vyhledávat časopisy podle ISSN/názvu
  • zobrazit seznam všech zahrnutých časopisů