Logo UK

Predátorské časopisy

Bohužel se množí případy vydavatelů, kteří se myšlenku otevřeného přístupu k vědeckým výstupům snaží zneužít ve svůj prospěch. Podvodné/pseudovědecké časopisy nebo celé kolekce časopisů jednoho vydavatele, případně vědecké konference, jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisku. Pro tyto časopisy a vydavatele se vžil název "predátorské časopisy/vydavatelé" (scam OA journals/publishers; predatory OA journals/publishers).

 

Co je pro predátorské časopisy charakteristické?
 • Žádné či fiktivní recenzní řízení („Review in 3 weeks, Publishing in 72 hours“ - viz příklad 1)
 • Téměř žádné překážky k publikování (práce nízké úrovně)
 • Nedodržování publikačních standardů
 • Minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků
 • Agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové pozvánky k publikování v časopise či účasti na konferenci jako key-note speaker)
 • Parazitování na jménech prestižních časopisů, zavádějící názvy časopisů a konferencí -  přehozené pořadí slov v názvu časopisu, velmi podobná a zaměnitelná zkratka názvu časopis (viz př. 2), rozšíření názvu renomovaného časopisu (např. přidaný člen: Journal of... versus The journal of... ) apod.
 • Parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí)
 • Zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis z různých oborů daného vydavatele
 • Nejisté sídlo vydavatele (neexistující adresa, jen P.O. BOX)
 • Neexistující nebo jen obecný emailový kontakt na redakci (kontaktní formulář, obecný emailový účet, např. gmail.com)
 • Uváděné fiktivní hodnoty různých hodnotících faktorů, v jejichž názvu zavádějícím způsobem používají slovní spojení „Impact Factor“ (např.: "Global Impact Factor", "Universal Impact Factor"), popřípadě zkratku ISI (Původně tzv. Institute for Scientific Information, firma založená zakladatelem citačních rejstříků a dlouhodobý producent WoS), predátorské rejstříky jsou např. "International Scientific Indexing" apod.
 • Uvádění širokého seznamu rejstříků, ve kterých je časopis indexován, přičemž často jde o indexy pochybné úrovně, popř. o formální indexy, jejichž cílem není kontrola obsahové stránky - odborné úrovně časopisu (např. CrossRef/DOI - agentura pro přidělení identifikátoru DOI)

 

Jak je poznat?
 • Pokud uvádějí hodnotu IF, popř. tzv. ISI indexing, musejí být uvedeny v rejstříku Journal Citation Reports databáze Web of Science
 • Kontrola podle ISSN v registru ROAD
 • Kontrola v registru DOAJ
 • Beall's list - blog obsahující mimo jiné kritéria a seznam potenciálních či pravděpodobných predátorských časopisů a vydavatelů vytvořený knihovníkem Jeffrey Beallem z University of Colorado byl v lednu 2017 z ne zcela transparentních důvodů samotným autorem zastaven a celý stažen. Přesto aktivity J. Bealla daly podnět pro rozsah a praktiky podvodných vydavatelů a ukázaly způsob, jakým na časopisy nahlížet a jaké aspekty u časopisů a vydavatelů sledovat. Tato kritéria jsou shrnuta v přehledu výše.
 • Existuje řada aktivit, které navazují na Beallův seznam - zveřejňují archiv seznamu predátorských časopisů a vydavatelů a zveřejňují kritéria pro rozeznání predátorských časopisů. Záměrně jsou anonymní, seznam je archivní verzí původního Beallova seznamu a pravděpodobně se seznam neaktualizuje. Lze je s opatrností považovat za informativní seznam potenciálně predátorských časopisů a vydavatelů. Zajímavá mohou být shrnutí kritérií k rozeznání potenciálně podvodného časopisu. K těmto aktivitám patří např.: Stop Predatory Journals nebo Beall's list of predatory journals.
 • V případě konference je třeba prověřit organizátora, instituce, které ji zaštiťují a časopisy, ve kterých organizátoři slibují zveřejnit své příspěvky
 • Pro základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu můžete využít stránku Vím, kde publikuji .

 

Příklady z praxe