Logo UK

Registrace

CVUTkarta

Uživatelem Ústřední knihovny ČVUT (ÚK ČVUT) se může stát každý zaměstnanec a student ČVUT (tzv. interní uživatelé) nebo odborná veřejnost (tzv. externí uživatelé). 

 

  Uživatelé se registrují pouze jednou a jejich registrace platí ve všech knihovnách ÚK ČVUT.

Pro vypůjčování z jednotlivých poboček je třeba nechat si v každé z nich u výpůjčního pultu aktivovat konto.

  Knihovní řád – čl. 7 Registrace uživatelů 

Registrace je nutná pro výpůjčky a je pro studenty a zaměstnance ČVUT zdarma. Potřebujete pouze studentský nebo zaměstnanecký průkaz ČVUT.

Externí uživatelé potřebují k registraci občanský průkaz, na jehož základě je jim vydán průkaz uživatele knihovny.Výše poplatku za vystavení průkazu je uvedena v  ceníku.

Před první výpůjčkou uživatel podepíše Výpůjční prohlášení, kterým stvrzuje, že souhlasí s podmínkami půjčování. V knihovně si zaregistruje svůj PIN (vlastní kombinace 4 čísel), kterým si chrání svoje osobní konto. Průkaz i PIN platí ve všech knihovnách ÚK ČVUT.

Registrace v Ústřední knihovně ČVUT

budova NTK 2. NP a 5. NP (Technická 6, Praha 6)

 

Vstup do budovy NTK:

  • Studentský průkaz/ISIC - plnohodnotný přístup ke službám bude aktivní druhý den po vydání karty
  • Jednorázový lístek – z vyvolávacího systému s omezenou platností na 1 den

 Lokální knihovny:

  • na FJFI (Břehová 7, Praha 1)
  • na FD (Horská 3, Praha 2)
  • na FBMI (Sítná 3105, Kladno)