Logo UK

OA repozitáře pro ČVUT

Centrální vyhledávání volně dostupných odborných informací

Metavyhledávací nástroje, prohledávající úložiště odborných publikací univerzit a vědeckovýzkumných institucí po celém světě.

 

Open AIRE

  • otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaném Evropskou komisí
  • výstupy z projektů financovaných ze 7. RP a HORIZON 2020
  • Beta verze nového rozhraní

 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

  • prohledávací nástroj databází publikačních výstupů cca 2000 univerzit

 

NARCIS

  • nizozemský volně dostupný portál, který zastřešuje všech sedmnáct univerzitních repozitářů a funguje jako národní agregátor všech institucionálních repozitářů; mj. spravuje i systém jednoznačných identifikátorů autorů – tzv.  Digital author identifier (DAI).

 

OAN (Netzwerk von Open Access Repositorien)

  • vyhledávací rozhraní pro všechny německé OA repozitáře

 

DOAR (Directory of Open Access Repositories)

  • celosvětový registr instituciálních i předmětových repozitářů, cca 2080 repozitářů
  • články, knihy, konference, výýukové materiály, multimédia, patenty, dizertace,...

 

ROAR (Registry of Open Access Repositories)

  • celosvětový registr instituciálních i předmětových repozitářů, cca 2118 repozitářů
  • všechny typy dokumentl s výjimkou patentů