Logo UK

První pomoc

Impakt faktor

Impakt faktor (IF) je scientometrický ukazatel (faktor vlivu časopisu) vyvinutý a využívaný výhradně producentem Web of Science, resp. Journal Citation Reports. Vyjadřuje míru citovanosti článků publikovaných v daném časopise v předcházejících dvou letech. Více informací o IF je k dispozici na stránkách producenta.

Jak se určí jeho hodnota?

IF = počet citací v aktuálním roce na články publikované v přecházejících dvou letech / počet publikací v časopise v předcházejících dvou letech

 

Jakým způsobem získá časopis IF?

IF je přidělen v okamžiku, kdy je daný časopis ve WoS zahrnut po celé předcházející dva roky (tedy po celé období, pro které je IF počítán).

 

Kde lze najít seznam periodik s IF a jeho aktuální hodnotu?

Seznam periodik a jejich IF je k dispozici v databázi Journal Citation Reports po zobrazení záznamu požadovaného časopisu. Tituly časopisů je možné vyhledávat přímo dle názvu nebo ISSN, popřípadě skupinově dle oborů, vydavatele nebo země.

 

Jak najdu impaktované časopisy zaměřené na mojí problematiku?

V databázi Journal Citation Reports zvolte možnost "Select Category", vyberte jednu nebo více předmětových kategorií podle Vašeho zájmu, a dole na stránce potvrďte tlačítkem "Submit".

 

Hirschův index

Hirschův index (h-index) je index odrážející citovanost autorů, případně skupiny autorů. H-index je číslo h, které udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány. Poukazuje na počet nejvýše citovaných článků konkrétního autora bez ohledu na celkový počet jeho publikací. H-index počítají obě citační databáze, Web of Science i SCOPUS, v obou případech nad záznamy, uloženými v konkrétní databázi.

Výpočet h-indexu

H-index autora lze vypočítat z citačních ohlasů jeho publikovaných odborných článků. H-index je roven pořadovému číslu poslední publikace (publikace jsou seřazeny sestupně podle počtu obdržených citací), která má počet citací rovný nebo vyšší, než je její pořadové číslo. H-index je číslo h, které udává počet publikací, které byly alespoň h-krát citovány.

Pro názornost:

1. článek A ... 10 citací
2. článek B ... 5 citací
3. článek C ... 3 citace ... h-index =3 => pořadí = počet citací
Bez ohledu na celkový počet publikací, 3 publikace byly alespoň 3x citovány.

Příklad II.:

1. článek A ... 79 citací
2. článek B ... 62 citací
3. článek C ... 14 citací ... h-index = 3
4. článek D ... 2 citace

Bez ohledu na celkový počet publikací a obdržených citací, 3 publikace byly alespoň 3x citovány.

Obdobně jako Impakt faktor, ani Hirschův index nesrovnává výkonnost autorů v různých oborech. Je vázaný na vědní disciplínu a výsledky jsou mezioborově těžko porovnatelné. Základním předpokladem úplného a kvalitního vypracování podkladů pro stanovení h-indexu je důležitá pečlivě vedená osobní bibliografie včetně citačních ohlasů.

 

Zjištění h-indexu ve Web of Science

Web of Science počítá h-index pro libovolnou množinu záznamů - výsledků vyhledávání na konkrétní dotaz (autor, instituce, tematická oblast apod.). Ze seznamu vyhledaných záznamů je nutné kliknout na ikonu v pravé horní části obrazovky "Create Citation Report" a nechat vygenerovat analýzu citovanosti. Hodnota h-indexu se zobrazí mezi základními citačními údaji.

 

Zjištění h-indexu ve SCOPUS

SCOPUS uvádí hodnotu h-indexu jednak obdobně jako Web of Science - pro vybranou skupinu vyhledných záznamů - pomocí nástroje "View Citation Overview" a dále také v rámci profilu jednotlivých autorů (dle Author ID).

 

 

Kde mám publikovat, aby byl článek hodnocený v RIV?

Článek je hodnocený, pokud je publikovaný v časopise zařazeném v některých hodnocených zdrojích (WoS, SCOPUS, Seznam českých recenzovaných periodik RVVI). Nejlépe hodnocené jsou články, excerpované ve WoS, poté ve SCOPUS a nakonec v Seznamu periodik RVVI.

Seznam časopisů, zahrnutých ve WoS, je k dispozici v databázi Journal Citation Reports (součást WoS). Seznam časopisů, zařazených do SCOPUS, je dostupný ve Scopus "Title list" a seznam českých recenzovaných periodik je k dispozici na webových stránkách RVVI.

 

Jaká jsou kritéria zařazení časopisu do WoS nebo SCOPUS?

Kritéria zařazení časopisu do WoS a SCOPUS jsou uvedena v sekci Web of Science a SCOPUS zde na webových stránkách a na stránkách producentů:

 

Jaká jsou kritéria zařazení sborníku do WoS a SCOPUS?

Kritéria zařazení časopisu do WoS a SCOPUS jsou uvedena v sekci Web of Science a SCOPUS zde na webových stránkách a na stránkách producentů:

  • WoS
  • SCOPUS pozn. SCOPUS nerozlišuje kritéria pro časopis a konferenční sborník