Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Bibliometrické - citační - indikátory

Hodnocení VaV v ČR i hodnocení autorů v mezinárodním kontextu využívá různé existující indikátory pro měření úspěšnosti a prestiže časopisů, autorů, autorských týmů, institucí apod. Tyto indikátory se většinou počítají na základě citovanosti publikací a tedy se primárně počítají na základě dat v jednotlivých databázích, které se zaměřují na propojování publikací a jejich citací - tj. citačních databází Web of Science a Scopus. Indikátorů je celá řada, vybrané ukazatele, se kterými se nejčastěji můžete setkat, jsou popsány níže.

 

Porovnání metodiky výpočtu hlavních indikátorů

Článek "A new approach to the metric of journals’ scientific prestige: The SJR indicator", https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.03.002 uvádí stručné porovnání výpočtu nejčastěji využívaných indikátorů - SJR, AIS a IF. Tabulku uvádíme přeloženou a doplněnou. Doplněné, a tedy nepůvodní, údaje jsou uvedené kurzívou. Původní tabulka je k dispozici v uvedeném článku jako Tabulka 1.

  SJR AIS IF
Zdroj dat Scopus Web of Science Web of Science
Časové období 3 roky 5 let 2 roky
Autocitace časopisu zahrnuté do max. míry 33% vyloučené zahrnuté
Vážení citací podle prestiže citujícího zdroje ano ano ne
Způsob normování ukazatele na počet článků v časopise Podíl prestiže časopisu ku celkovému počtu článků v časopise Podíl prestiže časopisu dělený poměrem celkového počtu článků v časopise vůči celkovému počtu článků v databázi Podíl prestiže časopisu (počtu citací) ku celkovému počtu článků v časopise

 

 

Jaká jsou kritéria zařazení časopisu do WoS nebo SCOPUS?

Kritéria zařazení časopisu do WoS a SCOPUS jsou uvedena v sekci Web of Science a SCOPUS zde na webových stránkách a na stránkách producentů:

 

Jaká jsou kritéria zařazení sborníku do WoS a SCOPUS?

Kritéria zařazení sborníků do WoS a SCOPUS jsou uvedena v sekci Web of Science a SCOPUS zde na webových stránkách a na stránkách producentů:

  • WoS
  • SCOPUS   pozn. SCOPUS nerozlišuje kritéria pro časopis a konferenční sborník

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.